WENZEL SF 87 3D SHOP FLOOR CMM ใช้ในพื้นที่สายการผลิต ชิ้นส่วนและแม่พิมพ์

ด้วยแนวคิด “คุ้มค่าในขนาดกะทัดรัด” พร้อมความเร็วในการวัด และอัตราเร่งสูง นำมาซึ่งประสิทธิภาพการผลิตที่สูงยิ่งขึ้น ด้วยการผสานหัวโพรบ และเซนเซอร์ที่ทรงพลัง เพิ่มประสิทธิภาพการวัดและการทดสอบได้เป็นอย่างดี