เครื่องมือวัด ARCS CNC Non-Contact รุ่น Max Series

อัปเดตล่าสุด 17 ม.ค. 2561
  • Share :
  • 2,008 Reads   

เครื่องมือวัด CNC Non-Contact เป็นเครื่องมือวัดที่ใช้กล้องวิดีโอความละเอียดสูง 3 แกน (x,y และ z ) โดยการวัดค่าจะเป็นการวัดแบบไม่สัมผัสชิ้นงาน ทำงานด้วยระบบ Automatic นอกจากนี้ทีม R&D ยังได้ออกแบบ Software ให้มี Function ที่ใช้งานได้ง่าย สามารถ Export ค่าออกมาเป็น Data Report และจัดเก็บใน File Excel และยังมีระบบปฏิบัติการ Scan Image ของชิ้นงานนั้นๆ สามารถจัดเก็บใน File JPG, BMP หรืออื่นๆ   เครื่องมือชิ้นนี้เหมาะสำหรับโรงงานที่ต้องการความรวดเร็วในการวัดชิ้นงานจำนวนมาก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Thai Metrology System Co., Ltd. โทร. 02-531-8148-52

http://www.thaimetrology.com/


ที่มา : Thai Metrology System Co., Ltd.