OE750 - Optical Emission Spectrometer รุ่นใหม่ ควบคุมการวิเคราะห์โลหะโดยสมบูรณ์ จาก Hitachi High-Tech

OE750 - เครื่องวิเคราะห์ OES รุ่นใหม่ ประสิทธิภาพสูง สำหรับควบคุมการวิเคราะห์โลหะโดยสมบูรณ์ จาก Hitachi High-Tech

เปิดตัว OE750 - เครื่องวิเคราะห์ OES: Optical Emission Spectrometer รุ่นใหม่ที่มีความสามารถสูง ราคาจับต้องได้ มาพร้อมแนวคิดออปติคัลล้ำยุคที่อยู่ระหว่างรอจดสิทธิบัตร เซนเซอร์รับภาพแ…

Olympus Vanta handheld X-ray fluorescence (XRF) เครื่องเอกซเรย์แบบพกพา สำหรับการทดสอบแบบ Non-destructive

Vanta handheld X-ray fluorescence (XRF) เป็นเครื่องเอกซเรย์แบบพกพา ที่ทนทานที่สุดของ Olympus โดย Vanta มีความแข็งแรง ทนทาน รวดเร็ว และแม่นยำ ในการวิเคราะห์ธาตุ และบอกเกรด Alloy ต่า…

กล้องจุลทรรศน์ DM6 M LIBS วิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค

กล้องจุลทรรศน์ LEICA DM6 M LIBS วิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค

การทดสอบที่แม่นยำด้วยเวลาน้อยลง 90% ทำให้การทำงานเร็วขึ้น โมดูล LIBS จะเปลี่ยนกล้องจุลทรรศน์ Leica เป็นโซลูชันแบบขั้นตอนเดียว ที่รวมการตรวจจับภาพและการวิเคราะห์ทางเคมีไว้ด้วยกัน