กล้องจุลทรรศน์ DM6 M LIBS วิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค

กล้องจุลทรรศน์ LEICA DM6 M LIBS วิเคราะห์โครงสร้างจุลภาค

อัปเดตล่าสุด 23 ต.ค. 2561
  • Share :
  • 3,754 Reads   

การวิเคราะห์ด้วย LIBS

LIBS ย่อมาจาก Laser Induced Breakdown Spectroscopy (เลเซอร์สเปกโทรสโกปี) แสงเลเซอร์ทรงพลังที่ปล่อยออกมาอย่างเป็นจังหวะเพื่อลอกเศษขนาดเล็กของวัสดุตัวอย่างและสร้างพลาสมา เมื่อพลาสมาเย็นลงจะปล่อยแสงที่มีความยาวคลื่นออกมา หรือที่เรียกว่า “สเปกตรัม” โดยสเปกตรัมนี้จะถูกใช้เป็นลายนิ้วมือทางเคมีของวัสดุผ่านภาพของกล้องจุลทรรศน์

การผสมผสานของกล้องจุลทรรศน์ Leica และ LIBS ทำให้การตรวจสอบภาพและการวิเคราะห์ทางเคมีเป็นไปได้อย่างรวดเร็วภายในไม่กี่วินาที อนุภาคจะสามารถตรวจพบได้โดยการวิเคราะห์ภาพและวัสดุที่ระบุในขั้นตอนเดียว 

สำหรับการวิเคราะห์อนุภาคตามมาตรฐาน VDA19 หรือเทียบเท่า ISO 16232 ด้วย LIBS บนกล้องจุลทรรศน์แบบออปติคัล หรือ แบบใช้แสง (Optical Microscope) จะใช้เวลาน้อยกว่า 90% เมื่อเทียบกับการตรวจสอบโดย Scanning Electron Microscopy / Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy (SEM/EDS) และยังไม่มีความเสี่ยงในการสูญเสียการเชื่อมต่อกับอนุภาคที่น่าสนใจซึ่งอาจเกิดขึ้นเมื่อถ่ายโอนตัวอย่างไปยังอุปกรณ์อื่น ๆ

ข้อดีของ Leica  DM6 M LIBS ในด้านความสะอาดเชิงเทคนิค

  • การวิเคราะห์และการระบุอนุภาคตามมาตรฐาน VDA19
  • การกำหนดองค์ประกอบอนุภาคที่เชื่อถือได้ ทำให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับไปที่แหล่งปนเปื้อน
  • ทำการวิเคราะห์ที่สมบูรณ์แบบในเวลาที่น้อยลง 90% เมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการเช่น SEM

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่

Histocenter (Thailand) Co., Ltd.
บริษัท ฮีสโตเซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
115 ร่มโพธิ์แมนชั่น, ห้อง เอ 1, ถนนริมทางรถไฟสายปากน้ำ, แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทร    +662 671 3068 แฟ๊กซ์  +662 671 3069
E-mail :  histothai@histocenter.com
http://www.histocenter.co.th/thai/


ที่มา : บริษัท ฮีสโตเซ็นเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด