Mitutoyo U-Wave® บันทึกข้อมูลแบบไร้สาย

Mitutoyo U-Wave® บันทึกข้อมูลแบบไร้สาย จากเครื่องมือวัดสู่คอมพิวเตอร์ เป็นเรื่องง่าย

อัปเดตล่าสุด 21 มี.ค. 2563
  • Share :
  • 645 Reads   

U-Wave® ช่วยให้การถ่ายโอนข้อมูลแบบไร้สายจากเครื่องมือวัดสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ PC เป็นไปได้ง่าย โดยใช้ Digimatic Protocal กระบวนการทำงานการวัดมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยขจัดปัญหาระยะการเดินทางของข้อมูลผ่านระบบสายที่ยาวและยุ่งยากให้หมดไป ใช้งานได้ง่าย ทำให้สามารถโหลดข้อมูลใส่โปรแกรมซอฟต์แวร์ทุกชนิดที่รองรับการทำงานจากคีย์บอร์ด เช่น โปรมแกรม Excel หรือ Notepad โดยมีระยะการรับสัญญานได้ไกลถึง 20 เมตร และระบบยังให้ความยืดหยุ่นของการบันทึกข้อมูลไว้ได้ในหลายกรณี

คุณสมบัติของ U-Wave® 
ด้วยคุณสมบัติของ U-Wave® จุดที่ทำการวัดและเครื่อง PC จึงไม่จำเป็นต้องอยู่ใกล้กัน ช่วยให้สามารถออกแบบผังของสถานที่ในการทำงานได้อย่างมีอิสระมากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น U-Wave® ยังไม่มีข้อจำกัดของการใช้สายเคเบิลเพื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้จึงสามารถทำการวัดชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่ได้โดยสะดวก และทำให้ U-Wave® เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการใช้ร่วมกับเครื่องมือวัดที่มีรูปร่างยาว ซึ่งต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้งาน ทำให้ผู้ใช้สามารถเพิ่มปริมาณข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บในช่วงเวลาหนึ่งๆ ได้
 
การทำงานของ U-Wave® 
ในเชิงการทำงาน เครื่อง U-Wave-T จะส่งสัญญาณดิจิเมติค (เครื่อง U-Wave-T สามารถเสียบต่อเข้ากับดิจิเมติคพอร์ตหรือสายเคเบิลขนาดสั้นได้) ไปยัง U-Wave-R ซึ่งจะรับข้อมูลเข้าสู่โปรแกรม Excel หรือซอฟท์แวร์ SPC ผ่านซอฟท์แวร์ U-Wavepak ที่มาพร้อมอุปกรณ์
 
U-Wave-T แบบ IP67 มีระบบป้องกันฝุ่นและน้ำระดับมาตรฐาน IP67 และสามารถใช้ได้กับเครื่องมือวัดอื่นๆ ที่ได้รับการรองรับมาตรฐาน IP67 สามารถใช้งานได้ในสภาวะการทำงานที่ต้องสัมผัสกับน้ำหล่อเย็น น้ำ ฝุ่นละออง หรือน้ำมัน ที่มีความต้องการทางการผลิตสูง สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องมือวัดได้ถึง 100 ชิ้นผ่าน U-Wave-R หนึ่งชุด ขณะเดียวกันก็ยังสามารถเพิ่มชุดเชื่อมต่อ U-Wave-R นี้ได้อีกถึง 16 เครื่องโดยใช้ USB hub เสริม
 
ระบบใหม่ดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในการทำงานทำให้เอาชนะความท้าทายหรือลดอุปสรรคที่พบในการทำงานวัดของระบบเดิมได้ ตอบรับความต้องการ ความยืดหยุ่นในสภาวะการทำการวัด ในสถานที่ทำงานจริง

 

สนใจสอบถามข้อมูล
บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
โทร: 0-2762-3000
อีเมล์: contact@sumipol.com
เว็บไซต์: www.sumipol.com


ที่มา : บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด