สุมิพล รุกตลาด วิชันซิสเต็ม (Vision System) ตรวจสอบทุกกระบวนการผลิตได้ถูกต้อง แม่นยำ 100% ตอบโจทย์โรงงานยุค 4.0 พร้อมก้าวสู่ Smart Factory

วิชันซิสเต็ม (Vision System) ตรวจสอบการผลิตได้ถูกต้อง แม่นยำ 100%

อัปเดตล่าสุด 16 ธ.ค. 2563
  • Share :
  • 2,645 Reads   

สุมิพล คอร์ปอเรชั่น (Sumipol Corporation) รุกตลาด “วิชันซิสเต็ม (Vision System)” ตรวจสอบทุกกระบวนการผลิตได้ถูกต้อง แม่นยำ 100% ตอบโจทย์โรงงานยุค 4.0 พร้อมก้าวสู่ Smart Factory

นับจากวันนี้ ระบบการผลิตจะต้องการความถูกต้องและแม่นยำเพื่อเพิ่มคุณภาพให้กับผลิตภัณฑ์ ลดของเสีย  ลดต้นทุน และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับผลิตภัณฑ์  สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคที่ตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ยกตัวอย่างเช่น หากผู้บริโภคพบว่าผลิตภัณฑ์ปิดฝาไม่สนิท  ฉลากไม่ถูกต้องหรือไม่แสดงวันหมดอายุของผลิตภัณฑ์ จะทำให้ผู้บริโภคขาดความมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์นั้น

ที่ผ่านมา การตวจสอบผลิตภัณฑ์ในระบบการผลิตจะทำแบบสุ่มตรวจโดยพนักงาน ซึ่งอาจเกิดความผิดพลาดจากการทำงานเป็นเวลานาน ทั้งความเมื่อยล้าหรือหลงลืม ดังนั้น วิชันซิสเต็ม (Vision System) จึงเข้ามาช่วยให้การตรวจสอบผลิตภัณฑ์เป็นไปได้แบบ 100% ให้ความถูกต้องและแม่นยำ สามารถบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ที่ตรวจพบเพื่อใช้สำหรับตรวจสอบย้อนกลับได้ 

กระบวนการบรรจุภัณฑ์สำหรับยา พร้อมตรวจสอบคุณภาพด้วย Vision System

หลักการทำงานของ Vision System

หลักการทำงานของ Vision System คือ การนำภาพที่ตรวจจับได้มาประมวลผลเพื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลที่มีอยู่ว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร แล้วทำการแสดงผลออกมาตามเงื่อนไขที่ผู้ใช้งานกำหนด เช่น ผู้ใช้งานกำหนดว่า ไม่ถูกต้องหากพบความเหมือนน้อยกว่า 60%         

การทำงานของ Vision System ประกอบด้วย 4 ส่วนหลัก  

1. Controller คอนโทรลเลอร์ทำหน้าที่ประมวลผล ตัดสินใจ และการสื่อสารกับอุปกรณ์อื่นๆ

2. Camera กล้อง หรือ ตัวรับภาพ เพื่อส่งต่อให้คอนโทรลเลอร์นำไปประมวลผล

3. Lens เลนส์เป็นตัวปรับแต่งภาพให้มีความชัดเจน ตามเงื่อนไขของสภาพแวดล้อมและระยะห่างระหว่างภาพกับกล้อง

4. Lighting อุปกรณ์ระบบแสงทำให้ภาพที่จะทำการตรวจสอบมีความคมชัดเพื่อช่วยให้ภาพที่เลนส์และกล้อง ซึ่งส่งต่อไปยังคอนโทรลเลอร์มีความคมชัด ทำให้การประมวลนั้นถูกต้องแม่นยำ 

 

แนวทางการประยุกต์ใช้งาน Vision System

  • Visual Inspection: การตรวจสอบทางกายภาพ เช่น ขนาด , รูปร่าง ,สี  

  • Precise Alignment: การตรวจเช็คตำแหน่ง

  • OCR & Code Reading: การอ่าน  ตัวเลข และบาร์โค้ดแบบต่างๆ 

  • Robot Picking & Placing: การทำงานร่วมกับหุ่นยนต์ในการจับวางชิ้นงาน

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้ Vision System

การใช้ Vision System นอกจากตรวจสอบผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำในกระบวนการผลิตแล้ว ยังสามารถทำการตรวจสอบย้อนกลับได้จากข้อมูลที่บันทึกไว้ ทำให้สามารถลดความผิดพลาดในระบบการผลิต ส่งผลให้ผู้บริโภคสามารถมั่นใจได้ในการรักษาคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อผลิตภัณฑ์ และนำสู่การเป็นผลิตภัณฑ์ที่ครองใจผู้บริโภคอันจะนำมาซึ่งยอดขายที่เพิ่มขึ้นต่อไป

 

หากคุณสนใจใช้ Vision System

สุมิพลให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปรับปรุงไลน์การผลิตในแนวทางของลีน ด้วยอุปกรณ์ IoT ที่ทันสมัย และบริการออกแบบระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม การใช้งานอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อความเหมาะสมกับโจทย์การผลิตและงบประมาณของลูกค้า รวมถึงการประกอบติดตั้งเชื่อมต่อการทำงานของเครื่องจักรกล ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ เข้ากับระบบควบคุมการผลิต เพื่อยกระดับขีดความสามารถของกระบวนการผลิตให้สูงขึ้น

ถ้าคุณสนใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลของสินค้าหรือบริการจากสุมิพล คุณสามารถติดต่อเราได้ที่นี่ หรือ Call Center 02-7623000 เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคและเครื่องมือที่พร้อมให้บริการกับคุณอย่างเต็มที่ที่มา : Sumipol Corporation Limited