Automated in vitro diagnostic device testing with machine vision-Final

Cognex Machine Vision สร้างระบบอัตโนมัติ สำหรับทดสอบอุปกรณ์ตรวจวินิจฉัยโรค

อัปเดตล่าสุด 23 ก.ค. 2563
  • Share :
  • 386 Reads   

Cognex ธุรกิจด้านระบบแมชชีนวิชั่น (Machine Vision System) เชิงอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก ผนวกเทคโนโลยี Deep-learning เข้ามาใช้ในงานด้านการแพทย์และเภสัชกรรม เช่น การติดตามและการทวนสอบน้ำยาทดสอบและชุดตรวจ และการทดสอบอัตโนมัติสำหรับการตรวจวินิจฉัยภายนอกร่างกาย นอกจากนี้ โซลูชันระบบแมชชีนวิชั่นของ Cognex ยังรองรับสายการผลิตเครื่องมือแพทย์ ทำให้สามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำ ช่วยกำจัดผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่อง และปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น

“ระบบแมชชีนวิชั่น” จะเก็บรวบรวมภาพ โดยใช้อุปกรณ์ออปติคัลและตัวตรวจจับดิจิทัลพิเศษจากกล้องถ่ายภาพอุตสาหกรรม ภาพที่เก็บรวบรวมไว้สามารถนำมาประมวลผล วิเคราะห์ และวัดคุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนดจำเพาะ หรือมาตรฐานคุณภาพได้อย่างแม่นยำ เพื่อให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้
 

Cognex Machine Vision สร้างระบบอัตโนมัติ สำหรับทดสอบอุปกรณ์ตรวจวินิจฉัยโรค

สถาบันการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอุปกรณ์ตรวจวินิจฉัยโรคและการตรวจร่างกาย มีความเห็นพ้องถึงความสำคัญของระบบอัตโนมัติในระบบตรวจวินิจฉัย ซึ่ง Cognex เกาหลีใต้ รายงานว่า การใช้งานระบบแมชชีนวิชั่น เพื่อสร้างระบบอัตโนมัติสำหรับการทดสอบอุปกรณ์ตรวจวินิจฉัยโรค สามารถช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพและผลิตภาพได้ในทุกด้าน ตั้งแต่การทดสอบการตรวจวินิจฉัยอย่างง่าย ไปจนถึงการวิเคราะห์ระดับดีเอ็นเอที่มีความซับซ้อน นอกจากนี้การใช้ระบบอัตโนมัติสำหรับการทดสอบ ยังช่วยลดความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากอุปกรณ์ตรวจวินิจฉัยโรคได้เป็นอย่างมาก ทำให้การตรวจหาการติดเชื้อ และภาวะสุขภาพของผู้เข้ารับตรวจมีความแม่นยำมากขึ้น ส่งผลให้การป้องกันโรคผ่านการตรวจวินิจฉัยโรคระยะแรกมีเสถียรภาพ ประสิทธิภาพ และแม่นยำ รวมถึงความเที่ยงตรงของอุปกรณ์ตรวจภายนอกสำหรับการเฝ้าติดตามการรักษาโดยใช้ยาอีกด้วย

"การตรวจวินิจฉัย การติดตามที่แม่นยำ และวิธีการที่ประหยัดมากขึ้น ถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จทางธุรกิจของผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ เภสัชกรรม และผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพในปัจจุบัน" 

Cognex เกาหลีใต้ กล่าวว่า ระบบแมชชีนวิชั่นสามารถช่วยแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และถูกใช้เป็นมาตรฐานสำหรับงานต่าง ๆ ทำให้มั่นใจถึงความสมบูรณ์แบบของเครื่องมือทดสอบทางการแพทย์ หรือการบรรจุยา การติดตามผลิตภัณฑ์โดยใช้เลขซีเรียลตั้งแต่ผู้ผลิตจนถึงคนไข้ รวมถึงความเที่ยงตรงของฉลากผ่านการทวนสอบด้วยบาร์โค้ดและข้อความ นอกเหนือจากประสิทธิภาพในการตรวจสอบแล้ว ระบบนี้ยังมีความเป็นไปได้ที่จะช่วยลดต้นทุน และสร้างมูลค่าเพิ่มในลักษณะต่าง ๆ เช่น การป้องกันข้อบกพร่อง การปรับปรุงคุณภาพ การปรับปรุงผลผลิต การจัดการผลิตภัณฑ์ด้วยระบบอัตโนมัติ และการติดตามการจัดการโลจิสติกส์อีกด้วย

กรณีศึกษาจาก COGNEX เกาหลีใต้ ว่าด้วยระบบแมชชีนวิชั่นที่ใช้เทคโนโลยี deep-learning ในงานด้านการแพทย์และเภสัชกรรม พบประเด็นสำคัญดังนี้

  • ความแม่นยำที่เพิ่มขึ้นในการติดตามและการทวนสอบน้ำยาทดสอบและชุดตรวจวินิจฉัยที่จัดการด้วยบาร์โค้ด
  • เครื่องอ่านบาร์โค้ด Cognex 'Dataman' และ 'VisionPro ViDi' ถูกใช้เพื่อติดตามและยืนยันชุดตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
  • ห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยโรคต้องติดตามตัวอย่างได้อย่างแม่นยำ เพื่อให้มั่นใจว่าการทดสอบทั้งหมดมีการเชื่อมโยงไปยังตัวคนไข้อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของโรคระบาดเช่นไวรัสโควิด-19 ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องคัดกรองผู้เข้าข่ายการติดเชื้ออย่างรวดเร็วและแม่นยำ และต้องมั่นใจถึงคุณภาพในทุกขั้นตอน ห้องปฏิบัติการจึงจำเป็นต้องมีโซลูชั่นที่ใช้งานได้ง่าย มีความน่าเชื่อถือ และทำงานได้อย่างรวดเร็ว และมาพร้อมกับระดับคุณภาพการอ่านบาร์โค้ดที่สูงขึ้น

Cognex Dataman barcode readers improve reagent barcode read rates and enable both 1D and 2D code reading

Cognex Dataman barcode readers improve reagent barcode read rates and enable both 1D and 2D code reading

การปรับปรุงการอ่านบาร์โค้ดของน้ำยาทดสอบให้แม่นยำ และรวดเร็วยิ่งขึ้น

เครื่องอ่านบาร์โค้ดด้วยภาพของ Cognex ช่วยปรับปรุงอัตราการอ่านบาร์โค้ดของน้ำยาทดสอบ รองรับการอ่านรหัสแบบ 1D และ 2D ช่วยเพิ่มความสามารถในการจัดการที่น่าเชื่อถือในห้องปฏิบัติการ และการติดตามตัวอย่างที่แม่นยำมากขึ้น 

จากความสำเร็จของ Cognex ที่ให้บริการลูกค้าประเภทโรงงานที่มีสายการผลิตความเร็วสูง และธุรกิจด้านโลจิสติกส์ ทางบริษัทฯ จึงได้แนะนำระบบแมชชีนวิชันให้ห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัย ซึ่งโซลูชั่นของ Cognex ช่วยให้อ่านโค้ดต่าง ๆ แม่นยำ และรวดเร็วยิ่งขึ้น

"เครื่องอ่านรหัส Cognex 'Dataman' ถูกนำมาใช้งานในปัจจุบันเพื่อติดตามและทวนสอบชุดตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19" อ้างอิงจาก Cognex เกาหลีใต้

การวิเคราะห์ภาพด้วยเทคโนโลยี Deep Learning เทียบเท่าการวินิจฉัยด้วยสายตามนุษย์

นอกจากนี้ Cognex 'VisionPro ViDi' ซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ภาพด้วยเทคโนโลยี Deep Learning เทียบเท่ากับการตรวจวินิจฉัยด้วยสายตามนุษย์ โดยดำเนินการทดสอบด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ในส่วนของการประกอบชุดตรวจวินิจฉัย เราสามารถจำแนกชุดตรวจที่มีการเปิดออกเนื่องจากการประกอบที่ไม่เหมาะสม และตรวจเช็คสารดูดความชื้น หรือตรวจเช็คข้อบกพร่องในการทำเครื่องหมายบาร์โค้ด, การทดสอบตัวอย่างของชุดตรวจวินิจฉัย, การตรวจสอบสิ่งแปลกปลอมและข้อบกพร่องในชุดตรวจวินิจฉัย และอื่น ๆ

 

Cognex VisionPro ViDi performs inspection with deep learning-based image analysis

Cognex VisionPro ViDi performs inspection with deep learning-based image analysis

นอกจากนี้ โซลูชันระบบแมชชีนวิชั่นของ Cognex ยังถูกใช้กับสายการผลิตเครื่องมือแพทย์ ทำให้สามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำ ช่วยกำจัดผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่อง และปรับปรุงประสิทธิภาพสายการผลิตผ่านการทวนสอบคุณภาพขั้นต้น ซึ่งระบบแมชชีนวิชั่นช่วยให้การตรวจสอบ การวัด และการอ่านค่ารหัสแบบ 1D และ 2D ระหว่างการขนย้าย หรือการประกอบผลิตภัณฑ์เป็นไปได้โดยง่าย ช่วยลดเวลาการหยุดสายการผลิต ลดต้นทุนแรงงาน ลดปริมาณของเสีย และอัตราการผลิตของเสีย อีกทั้งยังช่วยป้องกันข้อผิดพลาดของบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าที่ส่งมอบไปยังลูกค้า ทำให้ได้ผลผลิต และการควบคุมคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังมีความเป็นไปได้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการกู้คืนผลิตภัณฑ์ผ่านฟังก์ชั่นการติดตามแบบครบวงจร รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดตามกฎหมายอีกด้วย 


สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ค็อกเน็กซ์วิชั่น (ประเทศไทย) / Cognex Vision (Thailand) Ltd.

Tel: +66 6 3230 9998
Email: insidesalesthailand@Cognex.com
Website: Cognex.com/en-th


ที่มา : Cognex Vision (Thailand) Ltd.