Prolific Group เปิดตัว “ระบบจัดการมลพิษทางอากาศที่อันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรม” ปูพรมเตรียมพร้อมเข้าสู่ Net ZERO

Prolific Group เปิดตัว “ระบบจัดการมลพิษทางอากาศที่อันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรม” ปูพรมเตรียมพร้อมเข้าสู่ Net ZERO

อัปเดตล่าสุด 19 ธ.ค. 2566
  • Share :
  • 1,115 Reads   

เทคโนโลยีจัดการและควบคุมมลพิษที่ล้ำสมัยจากประเทศเกาหลี ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างองค์ความรู้เฉพาะทางของ Eco & Dream ซึ่งมีความชำนาญในการด้านมลพิษทางอากาศมาอย่างยาวนาน ร่วมกับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านงานวิจัยและพัฒนาระบบ นอกจากนี้ ยังได้รับสิทธิบัตรรับรองจากทั้งภาครัฐและเอกชน จึงเป็นที่เชื่อมั่นของบริษัทชั้นนำต่าง ๆ ของเกาหลี 

ด้วยความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมของ Prolific Group เป้าหมายของเราคือการส่งมอบโซลูชันชั้นยอดและเชื่อถือได้ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ครอบคลุมทั้งอุตสาหกรรมการอบชุบด้วยความร้อน อุตสาหกรรมซีเมนต์ อุตสาหกรรมเคมีและปิโตรเคมี อุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมแก้ว อุตสาหกรรมเซรามิกและพอร์ซเลน อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ และอื่น ๆ ซึ่งอุตสาหกรรมต่าง ๆ เหล่านี้พบปัญหาด้านมลพิษทางอากาศในรูปแบบที่แตกต่างกัน 

Technology Industial Clean Air Solution เป็นระบบที่จำเป็นต้องมีความชำนาญเฉพาะ เนื่องจากแต่ละอุตสาหกรรมมีปัจจัยการผลิตที่แตกต่างกันหลายด้าน เช่น วัตถุดิบ เครื่องจักร กระบวนการ พลังงานที่ใช้ในกระบวนการผลิต และอื่น ๆ ซึ่งทำให้มลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นในแต่ละโรงงานอุตสาหกรรมมีความแตกต่างกันทั้งในเชิงขององค์ประกอบ และเชิงปริมาณ ดังนั้น การออกแบบระบบของ Eco & Dream จึงเป็นรูปแบบของ Tailor made เพื่อให้ระบบได้รับการออกแบบอย่างเหมาะสมกับกระบวนการผลิตของอุสาหกรรมที่พบปัญหาและครอบคลุมถึงการขจัดการแก้ปัญหาที่ไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งอาจส่งผลในระยะยาวต่อการลงทุนติดตั้งระบบจัดการมลพิษทางอากาศ ดังนั้น ทาง Eco & Dream จึงมีระบบที่เข้ามาจัดการมลพิษที่แตกต่างกันไป ดังนี้

SCR (Selective Catalytic Reduction)

SCR เป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาจัดการ Nox (Nitrogen Oxide) ซึ่งมีแหล่งกำเนิดหลักจากกระบวนการเผาไหม้เชื้อเพลิงและจากการประกอบกิจการโรงงานของโรงงานอุสาหกรรม แม้ไม่มีสีและกลิ่น แต่มีความอันตรายสูง กระบวนการลดไนโตรเจนออกไซด์ส่วนใหญ่ที่ใช้ในปัจจุบันเป็น SCR ที่ใช้แอมโมเนีย (NH3) หรือ ยูเรีย ซึ่ง Eco & Dream คือ the best catalyst and technologies for SCR process

Prolific Group เปิดบริการ “แก้ปัญหามลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม” ในรูปแบบ EPC

SRC System

ระบบ RTO (Regenerative Thermal Oxidation)

ระบบ RTO เป็นระบบจัดการ VOC (Volatile Organic Compounds), Odor ประเภทสารระเหยต่าง ๆ อาทิ สี กลิ่น กาว สารทำละลาย ไอระเหยของก๊าซชีวภาพและอื่น ๆ โดยสร้างการเปลี่ยนแปลงในระดับโมเลกุลของสาร ทำให้ให้เป็นอากาศสะอาด ซึ่งระบบ RTO เป็นระบบจัดการมลพิษแบบเผาด้วยอุณภูมิที่สูงถึง 800°C มีประสิทธิภาพในการกำจัดมลพิษและกลิ่นได้ถึง 98% อีกทั้งด้วยเทคโนโลยีของ Eco & Dream สามารถนำมลพิษทางอากาศจากกระบวนการผลิตมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการเผาไหม้ใหม่ และมีกระบวนการดักเก็บพลังงาน ดังนั้นแล้ว จึงสามารถ Recovery Enegy นำพลังงานกลับมาใช้ได้ถึง 95% ซึ่งผลลัพธ์ทางด้านต้นทุนของการดำเนินการจึงอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าระบบจัดการมลพิษในประเภทเดียวกัน 

อีกทั้งการออกแบบระบบเป็นรูปแบบถังเดียว (1 Can RTO) ซึ่งง่ายต่อการดูแลรักษาระบบและประหยัดพื้นที่ในการติดตั้งอย่างมาก

Prolific Group เปิดบริการ “แก้ปัญหามลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม” ในรูปแบบ EPC


CO (Catalytic Oxidizer)

CO (คาร์บอนมอนอกไซด์) เป็นมลพิษที่อันตรายอันตรายหากมีความเข้มข้นที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่ที่จำกัดอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์ได้ เพื่อแก้ไขปัญหานี้ Eco & Dream ได้พัฒนาและนำระบบการปฏิบัติที่นำพลังงานความร้อนกลับมาใช้ใหม่และจัดการคาร์บอนมอนอกไซต์ ผ่านการ Oxidation ของ CO อย่างสมบูรณ์ โดยใช้เทคโนโลยีตัวเร่งปฏิกิริยาลด CO ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ

Prolific Group เปิดบริการ “แก้ปัญหามลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม” ในรูปแบบ EPC

เกี่ยวกับ PROLIFIC GROUP

ด้วยความเชี่ยวชาญในการออกแบบ ผลิต ติดตั้ง และให้บริการหลังการขายสำหรับเตาเผาอุตสาหกรรมและอุปกรณ์ทำความร้อนในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย Prolific Group มุ่งมั่นที่จะสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจและรับผิดชอบทางสิ่งแวดล้อม ด้วยความร่วมมือกับ Eco & Dream การให้ความสำคัญที่จะจัดการมลพิษ จึงเป็นการนำเสนอแนวทางแบบเป็นระบบที่แข็งแกร่ง ซึ่งผสมผสานการใช้ SCR Catalyst, RTO/RCO, VOC/CO Reduction เข้าด้วยกัน โดยนำเสนอโซลูชันแบบองค์รวมและเป็นระบบเพื่อจัดการมลพิษทางอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่แสดงอยู่นี้เป็นเพียงระบบเบื้องต้นที่นำมาเสนอ การที่จะแก้ปัญหามลพิษทางอากาศให้มีประสิทธิภาพนั้นจำเป็นต้องมีการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนอีกครั้ง เพื่อให้โรงงานอุสาหกรรมที่พบปัญหาสามารถแก้ไขได้อย่างถูกต้องและถูกจุด ไม่เกิดความเรื้อรังทางด้านต้นทุน หากโรงงานของคุณกำลังพบปัญหาหรือสนใจข้อมูลเพิ่มเติม เราพร้อมและยินดีที่จะให้คำแนะนำได้ติดต่อตามรายละเอียด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โพรลิฟิค กรุ๊ป 
Prolific Group

11/11 Moo 11 Kingkaew Rd., Rachathava, Bangplee,
Samutprakarn 10540
โทรศัพท์: +66 21 708 171
Email: [email protected]
Website: https://phiheating.com/
Line: @prolificgroup 

 

#prolificgroup #eco&dream #AirPollutionManagementSystem #AirPollutionManagementTechnology #EnvironmentalSolutions #แก้ปัญหามลพิษทางอากาศ #Mreport