เลือกบอยเลอร์อย่างไร Bosch Smart Boiler Technology

BOSCH Smart Boiler เมื่อ IoT เข้ามาช่วยให้บอยเลอร์ทำงานฉลาดขึ้น

อัปเดตล่าสุด 22 มี.ค. 2565
  • Share :
  • 1,950 Reads   

Bosch แนะวิธีเลือกบอยเลอร์เพื่อให้ได้ต้นทุนต่ำที่สุด และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้ได้ตามเป้าหมายด้วย IoT

เนื่องจากต้นทุนพลังงานเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด บ๊อชจึงเน้นไปที่การพัฒนาเทคโนโลยีบอยเลอร์อัจฉริยะ (Bosch Smart Boiler Technology) เพื่อให้มี Efficiency และ Reliability สูงสุด ส่งผลให้ ประหยัดพลังงานสูงสุด และมีอุปกรณ์ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอีกหลายส่วน 

เทคโนโลยีบอยเลอร์อัจฉริยะจากบ๊อช (Bosch Smart Boiler Technology)

จุดเด่นของ Bosch Smart Boiler Technology คือ การควบคุมการทำงานของบอยเลอร์อัจฉริยะผ่านระบบ PLC touch screen & IoT remote monitoring เก็บและวิเคราะห์ข้อมูลของบอยเลอร์ให้กับผู้ใช้ ช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย และง่ายต่อการควบคุม เพิ่มความปลอดภัย และสามารถเก็บข้อมูลย้อนหลังได้ถึง 900 ข้อมูล

เลือกบอยเลอร์อย่างไร Bosch Smart Boiler Technology

นอกจากนี้ Smart Boiler Technology ยังมาพร้อม MEC optimize for Preventive Maintenance program  แจ้งเตือนสถานะและคำแนะนำสำหรับการแก้ไข ก่อนที่จะเกิดความเสียหาย กับบอยเลอร์ ผ่านข้อความหรืออีเมล์ผ่านระบบ IoT เพื่อแจ้งความเสี่ยงให้ทีมงานเข้าแก้ไข และยังรองรับการเติบโตในอนาคต ช่วยวิเคราะห์หา potential energy loss และให้คำแนะนำในการปรับปรุง/แก้ไขได้ล่วงหน้า

เลือกบอยเลอร์อย่างไร Bosch Smart Boiler Technology

Bosch Smart Boiler Technology ยังมาพร้อมแพลตฟอร์มรองรับการทำงานทางไกล ช่วยให้การมอนิเตอร์ส่วนต่าง ๆ ของบอยเลอร์มีความสะดวก พร้อมด้วยทีมวิศวกรที่เชี่ยวชาญ ที่สามารถเข้าซัพพอร์ตได้จากทางไกลหากผู้ใช้ต้องการ ไปจนถึงสามารถช่วยออกแบบระบบหม้อไอน้ำ ให้ตรงตามความต้องการใช้ไอน้ำของลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมอาหาร และเครื่องดื่ม, อุตสาหกรรมยา, อุตสาหกรมปิโตรเคมี, ไปจนถึงอุตสาหกรรมกระดาษ, ยางรถยนต์, และอื่น ๆ อีกมาก เพื่อให้ได้ต้นทุนต่ำที่สุด

เลือกบอยเลอร์อย่างไร Bosch Smart Boiler Technology

นอกจากนี้ บ๊อชยังมีบริการ “Boiler Clinic” ซึ่งเป็นบริการ Free boiler survey at site ตรวจสภาพบอยเลอร์ฟรีถึงโรงงาน เพื่อวิเคราะห์การใช้งานบอยเลอร์ที่โรงงานใช้อยู่ในปัจจุบัน ให้ได้ข้อมูลเป็นแนวทางในการดำเนินการ หรือปรับปรุงตามความเหมาะสมต่อไป เพียงอีเมลมาที่ tt.sales@sg.bosch.com เพื่อนัดหมายล่วงหน้า    

Bosch Smart Boiler Technology เหมาะสำหรับ

  • โรงงานที่ใช้บอยเลอร์ไอน้ำแบบท่อไฟ (fire-tube boiler) 
  • โรงงานที่ต้องการหาหม้อน้ำทดแทน หรือปรับปรุงหม้อไอน้ำที่ใช้อยู่ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น
  • โรงงานที่วางแผนขยายงาน กระจายฐานการผลิต และมองหาบอยเลอร์ลูกใหม่
  • โรงงานที่ต้องการ service contract provider
  • Project scope ครอบคลุมทั้ง Package boiler จนถึง Turnkey project solutions
  • อุตสาหกรรมที่ต้องการใช้ process heat ในกระบวนการผลิต 

เลือกบอยเลอร์อย่างไร Bosch Smart Boiler Technology

 

“ต้นทุนของบอยเลอร์มิได้มีเพียงเงินลงทุนเพื่อซื้อและติดตั้งบอยเลอร์ แต่ยังมีส่วนอื่นๆซึ่งเมื่อรวมกันแล้ว เป็นเงินลงทุนแอบแฝงที่มองไม่เห็นและมากกว่าเงินลงทุนซื้อและติดตั้งเสียอีก “

บอยเลอร์สำหรับเชื้อเพลิงของเหลวและก๊าซ มีกี่แบบ

โดยทั่วไปแล้ว บอยเลอร์แบ่งเป็น 2 แบบใหญ่ คือ

1. บอยเลอร์แบบท่อน้ำ (Water Tube Boiler) ข้อดีคือผลิตไอน้ำได้เร็ว แต่จะมีส่วนเก็บไอน้ำไว้จ่ายออกไปใช้น้อย มีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงสูงกว่าแบบท่อไฟ  เนื่องจากต้องการคุณภาพน้ำที่ดีมากเพื่อให้ใช้งานได้อย่างยาวนานและบอยเลอร์ชนิดนี้ไม่เหมาะที่จะใช้กับน้ำมันเตา

2. บอยเลอร์แบบท่อไฟ (Fire Tube Boiler) ข้อดีคือมีส่วนเก็บไอน้ำเพื่อจ่ายออกไปมาก มีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต่ำ เนื่องจากทนทานต่อสภาพน้ำและคุณภาพน้ำได้ดี และซ่อมบำรุงง่าย

ข้อแตกต่างในหลักการทำงานของบอยเลอร์สองแบบนี้ คือ แบบ Water Tube น้ำที่ใช้ในการต้มจะอยู่ในท่อเล็ก ๆ และไอร้อนจะวิ่งผ่านท่อเล็ก ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความร้อนให้น้ำกลายเป็นไอน้ำแล้วไอร้อนวิ่งออกปล่องไป ส่วนแบบ Fire Tube ไอร้อนจะวิ่งอยู่ในท่อเล็ก ๆ ด้านใน และวนมาออกปล่องไป ส่วนน้ำอยู่ในถังแรงดัน เมื่อได้รับความร้อนจะน้ำในถังกลายเป็นไอน้ำและถูกส่งออกไปตามท่อส่งขาออก

เลือกบอยเลอร์อย่างไร Bosch Smart Boiler Technology

เลือกบอยเลอร์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

บอยเลอร์เป็นเครื่องจักรที่มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน  บอยเลอร์ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง จะช่วยลดต้นทุน และ เพิ่มประสิทธิภาพให้กับโรงงานได้อย่างมาก  การเลือกซื้อบอยเลอร์ นอกจากจะคำนึงถึงความต้องการไอน้ำในการผลิตแล้ว ยังควรคำนึงถึงต้นทุนทั้งหมด (Total cost) ที่จะเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาการใช้งาน

ต้นทุนของบอยเลอร์

1. ต้นทุนค่าซื้ออุปกรณ์ (Equipment cost) เงินลงทุนเบื้องต้นในการซื้อเครื่องจักร  บอยเลอร์แบบ fire tube มีราคาสูงกว่าแบบ water tube แต่จะมีค่าบำรุงรักษาต่ำกว่าในอนาคต
2. ต้นทุนพลังงาน (Fuel cost) จะเป็นต้นทุนที่มีสัดส่วนสูง โดยทั่วไป เชื้อเพลิงที่มีราคาแพงที่สุดคือดีเซล ตามด้วย LPG, NG, น้ำมันเตา (HFO), และ Biogas ซึ่งเป็นต้นทุนพลังงานที่ได้มาเปล่า โดยควรเลือกใช้พลังงานที่มีต้นทุนต่ำ หาได้ง่าย มีซัพพลายเออร์ให้บริการในพื้นที่  
3. ต้นทุนบำรุงรักษาและต้นทุนดำเนินการ (Maintenance cost and Operation cost) ซึ่งบอยเลอร์เป็นเครื่องจักรชนิดหนึ่งจำเป็นต้องบำรุงรักษาอย่างเหมาะสม เพื่อให้มีอายุใช้งานยืนยาว ต้นทุนส่วนนี้ก็ต้องต่ำเพราะเป็นต้นทุนระยะยาว การใช้เชื้อเพลิง HFO จะส่งผลให้ต้นทุนในส่วนนี้สูงกว่าการใช้เชื้อเพลิงที่เป็นก๊าซ
4. ต้นทุนค่าเสียโอกาสจากการหยุดผลิตแบบฉุกเฉิน (Unplanned breakdown cost) ต้นทุนส่วนนี้น่าจะเป็นส่วนที่สูงสุดหากมีเหตุการเกิดขึ้น การใช้บอยเลอร์ที่สามารถทำงานได้อย่างราบรื่น มีความต่อเนื่องในการผลิต ก็จะลดการเสียโอกาสลงได้ ซึ่ง SMART BOILER จะเข้ามามีบทบาทในส่วนนี้อย่างมาก ระบบ operation assitance ของ SMART boiler จะช่วยเตือนก่อนการเกิดปัญหา และเมื่อเกิดปัญหาก็จะช่วยชี้จุด และวิธีการแก้ไขเพื่อลดเวลา breakdown ให้น้อยที่สุด รวมถึงคาดการอายุการใช้งานอุปกรณ์ที่สำคัญโดยวิเคราะห์จากลักษณะการใช้งานปัจจุบัน

บอยเลอร์อุตสาหกรรมของบ๊อช (Bosch Industrial Boilers)

เลือกบอยเลอร์อย่างไร Bosch Smart Boiler Technology

บอยเลอร์ของบ๊อชเป็นแบบ Fire Tube Boiler ซึ่งไอร้อนจะวิ่งอยู่ในท่อเล็ก ๆ ด้านใน และวนมาออกปล่องไป ส่วนน้ำอยู่ในถังแรงดันภายนอก เมื่อได้รับความร้อนจะกลายเป็นไอน้ำ และถูกส่งออกไปทางขาออก เมื่อไอน้ำออกจากบอยเลอร์แล้ว จะวิ่งไปตามสายการผลิต ซึ่งไอน้ำจะถูกดึงไปใช้การผลิตแต่ละส่วน และเกิดการแลกเปลี่ยนความร้อนกลายเป็นน้ำ condensate วนกลับเข้ามาในบอยเลอร์เพื่อผลิตไอน้ำอีกครั้ง

โดย Fire Tube Boiler จากบ๊อช แบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ 

  • Steam boiler ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร, เคมีภัณฑ์ และปิโตรเคมี, กระดาษ กล่องกระดาษลูกฟูก, ยานยนต์, สิ่งทอ, ฯลฯ.
  • Hot water boiler ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร, ถุงมือยาง, ยานยนต์ เป็นต้น

บอยเลอร์และชิ้นส่วนประกอบทั้งหมดเป็นเทคโนโลยีแบบโมดูลาร์ ทำให้ลูกค้าสามารถ ออกแบบระบบบอยเลอร์ และเลือกส่วนประกอบต่าง ๆ ใด้ตามความต้องการเฉพาะ เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด สามารถใช้งานได้กับทั้งเชือเพลิงเหลวและ/และก๊าซ

เลือกบอยเลอร์อย่างไร Bosch Smart Boiler Technology

บอยเลอร์ของบ๊อชมีความปลอดภัยสูง ด้วยเทคโนโลยีการผลิตถังบอยเลอร์ที่ทันสมัย เช่น ใช้โรบอทเชื่อมเพื่อให้ได้ความแม่นยำสูงสุด มีอุปกรณ์ที่ทำ corrugated flame tube สำหรับบอยเลอร์ที่รองรับแรงดันสูง มีระบบควบคุมคุณภาพและผ่านการรับรองมาตรฐาน จากหลายหน่วยงานรวมถึงมาตรฐานบอยเลอร์ของยุโรปด้วย

 

สนใจผลิตภัณฑ์ หรือบริการ Free boiler survey at site กรุณาติดต่อ 
Bosch Thermotechnology
บริษัท โรเบิร์ต บ๊อช จำกัด 

2525 เอฟวายไอเซ็นเตอร์ อาคาร 1 ถนนพระราม 4  คลองเตย กทม 10110
โทรศัพท์: +66 2 012 8732 
อีเมล: tt.sales@sg.bosch.com 
เว็บไซต์: www.bosch-industrial.comที่มา : Bosch Thermotechnology