Solimac group จานทราย ผ้าทราย กระดาษทราย “COMPASS” และ “NCA” Abrasives Flap Disc

จานทราย ผ้าทราย กระดาษทราย สำหรับงานขัดโลหะรูปทรงโค้งเว้า “COMPASS” และ “NCA” Abrasives Flap Disc

จานทราย ผ้าทราย และกระดาษทราย สำหรับขัดชิ้นงานโลหะ ขัดเหล็ก ขัดสนิม ลบรอยเชื่อม ลบครีบ ลบคม ขัดตกแต่งผิว ที่มีรูปทรงโค้งเว้า โดยใช้ร่วมกับเครื่องเจียรไฟฟ้าทั่วไป

Bead Mill Machine, MacroMedia™ และ Micromedia+™ กระบวนการบดแบบเปียกประสิทธิภาพสูงจากบูห์เล่อร์ (Bühler)

ระบบการผลิตสำเร็จรูปทำงานร่วมกับ MacroMedia™ และ Micromedia+™ สำหรับกระบวนการบดแบบเปียกประสิทธิภาพสูงสุด ลดระยะเวลาการติดตั้ง และการทดสอบการทำงานทั้งระบบให้เหลือน้อยที่สุด

Solimac group ผ้าทราย กระดาษทราย สำหรับอุตสาหกรรมการผลิต

ผ้าทราย กระดาษทราย (Coated Abrasive) สำหรับอุตสาหกรรมการผลิต

ผ้าทรายและกระดาษทราย ยี่ห้อ "กระทิง" และ "compass" สำหรับใช้ในงานโลหะ, ไม้, พลาสติก, เครื่องประดับ และอื่น ๆ สามารถสั่งผลิตได้ตามขนาดที่ต้องการ โดยมีให้บริการผ้าทรายและกระดาษทรายทุกประเภท

Dynajet  – Solutions for the 3D coating for car components - Bühler

Dynajet – ผลิตภัณฑ์เคลือบสีเงา 3 มิติจากบูห์เล่อร์ (Bühler) สำหรับชิ้นส่วนยานยนต์

ระบบการพ่นและระเหยในการเคลือบสีเงา 3 มิติ จะช่วยให้ได้ต้นทุนต่อหน่วยต่ำที่สุด ซึ่งเป็นการนำเอาความเชี่ยวชาญพิเศษด้าน Physical Vapor Deposition ของบูห์เล่อร์ มาผนวกเข้ากับระบบการชุบเคลือบผิววัสดุผสม