Laser Cladding เลเซอร์พ่นพอกผิวแข็ง เพื่อชิ้นงานและเครื่องมือที่ทนทานยิ่งขึ้นจาก EITlasertechnik

อัปเดตล่าสุด 24 เม.ย. 2567
  • Share :
  • 5,048 Reads   

Laser Cladding Technology from EITlasertechnik 

เลเซอร์แคลดดิ้ง เทคโนโลยี โซลูชันใหม่ในการซ่อมบำรุงโลหะการผสานเทคโนโลยีหุ่นยนต์และเลเซอร์กำลังสูง ด้วย Know How ด้านโลหะวิทยา สามารถคืนสภาพและเพิ่มอายุการใช้งานชิ้นส่วนทางกล เพิ่มคุณสมบัติด้านวิศวกรรม เพื่อการใช้งานสูงสุด

Laser Cladding เลเซอร์พ่นพอกผิวแข็ง คืออะไร?

Laser Cladding เลเซอร์พ่นพอกผิวแข็ง เทคโนโลยีซึ่งใช้ “เลเซอร์อุตสาหกรรมกําลังสูง” ในการหลอม/เชื่อมวัสดุลงบนพื้นผิวเพื่อสร้างการซ้อนทับด้วย True Metallurgical Bonding สามารถใช้วัสดุพ่นพอก (Cladding) และการผสมวัสดุได้หลากหลายโดยเพิ่มมูลค่าให้ชิ้นงาน เช่น ป้องกันสารเคมีและการกัดกร่อน  ป้องกันการสึกหรอ ซ่อมแซมหรือตกแต่งส่วนประกอบเสียหายหรือเกิดการกลึงผิดพลาด

ชุดเครื่องจักรสำหรับให้บริการ Laser Cladding 

ข้อดีของเลเซอร์พ่นพอกผิวแข็ง

  • พันธะทางโลหะกับพันธะเชิงกลของชั้นที่พ่นด้วยความร้อน
  • การเจือจางต่ำด้วยวัสดุรองพื้นโดยทั่วไปประมาณ 4 - 7% (ประมาณ 1/3 ของกระบวนการ PTA)
  • กระบวนการที่ควบคุมได้ / ทําซ้ำได้ และมีประสิทธิภาพสูง
  • ผิวเคลือบเรียบ มีรูพรุนต่ำมาก ส่งผลให้เกิดการตัดเฉือนน้อยลงเมื่อเทียบ กับเทคนิคการเชื่อมแบบอื่น ๆ
  • พื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบจากความร้อนมีขนาดเล็ก ทำให้การบิดเบือนของชิ้นส่วนน้อยลง (ประมาณ 50% ของกระบวนการ PTA)
  • อัตราการดับสูง => Finer Grain Structure ที่ละเอียดกว่า => ศักยภาพในการกัดกร่อนที่สูงขึ้น
  • ประสิทธิภาพการ Deposit efficiency (DE) ใกล้เคียงกับ 100% เมื่อเทียบกับ 20 ถึง 70% ด้วยสเปรย์กันความร้อน
  • เทคโนโลยีทางเลือก นอกเหนือจากการใช้ PTA, HVOF, Thermal Spray, Submerged Arc

 

การนำ Laser Cladding ไปใช้งานในภาคอุตสาหกรรม

อากาศยาน

อุตสาหกรรมอากาศยาน และอวกาศเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมแรก ๆ ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ซึ่งเทคโนโลยีเลเซอร์พ่นพอกผิวแข็งได้ถูกใช้ในการผลิตและซ่อมแซมฐานเครื่องยนต์ และส่วนประกอบสำคัญหลายอย่าง

ยานยนต์

การพ่นเคลือบถูกใช้ในการผลิตชิ้นส่วนที่หลากหลายในอุตสาหกรรมยานยนต์ ไม่ว่าจะเป็นลูกสูบ และแหวนซิงโครไนซ์ ทําให้อายุการใช้งานชิ้นส่วนยาวนานขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับชิ้นส่วนที่ไม่ได้เคลือบผิว

พลังงาน

อุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าเป็นที่รู้จักกันดีในการใช้เทคโนโลยีวัสดุล่าสุดและทันสมัยซึ่งเห็นได้ชัดอย่างยิ่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีความต้องการป้องกันความร้อน การกัดกร่อน และการสึกหรอ เพื่อเพิ่มอายุการใช้งานและลดความเสี่ยงให้น้อยลง ซึ่งเทคโนโลยีเลเซอร์พ่นพอกผิวแข็งมีตัวเลือกการเคลือบชิ้นงานที่หลากหลาย และถูกนําไปใช้ในโรงไฟฟ้าทั้งที่ขับเคลื่อนด้วยกังหันก๊าซ กังหันไอน้ำ และกระบอกไฮดรอลิก

กระบอกไฮดรอลิก

เลเซอร์พ่นพอกผิวแข็งสามารถใช้สารเคลือบซุปเปอร์อัลลอย หรือ คาร์ไบด์ ทดแทนการชุบฮาร์ดโครม เพื่อให้กระบอกไฮดรอลิกทนต่อการกัดกร่อนและสึกหรอ นอกจากนี้ การเคลือบผิวด้วยเลเซอร์หลายชนิดยังถูกยกระดับให้เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมทั่วโลกอีกด้วย

กังหันก๊าซ

ส่วนประกอบของกังหันก๊าซต้องรับภาระแรงกลสูง อีกทั้งยังต้องเผชิญกับการกัดกร่อนของก๊าซร้อน และการสึกกร่อนจากการปนเปื้อนของอากาศและเชื้อเพลิงที่ลุกลาม จึงเกิดการเคลือบผิวด้วยเลเซอร์แบบพิเศษเพื่อการปกป้องจากสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตรายเหล่านี้ เพื่อช่วยยืดอายุการใช้งาน และช่วยให้เพิ่มอุณหภูมิที่เข้าสู่กังหันให้สูงขึ้น นําไปสู่การปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายความร้อน ส่วนเทอร์ไบน์กังหัน และใบพัดครีบนําน้ำ ซึ่งปกติจะผลิตจากซูเปอร์อัลลอยด์ที่ใช้นิกเกิลทนอุณหภูมิสูง หรือโลหะผสมที่ใช้โคบอลต์ซึ่งทนต่อการเกิดออกซิเดชั่นได้ดีเยี่ยม แต่ไม่สามารถทนต่อการกัดกร่อนและการสึกกร่อนที่อุณหภูมิสูงได้นั้น เลเซอร์พ่นพอกผิวแข็งก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่ถูกใช้โดยบริษัท OEM และโรงงานซ่อมบำรุงทั่วโลก

การบํารุงรักษาและซ่อมแซม

ชิ้นส่วนต่าง ๆ เมื่ออยู่ใต้สภาพแวดล้อมที่ถูกใช้งานแล้ว เมื่อผ่านการเสียดสี การกัดเซาะ อุณหภูมิ และการกัดกร่อน จนถึงจุดหนึ่งก็จำเป็นต้องซ่อมแซม หรือเปลี่ยนชิ้นส่วน ซึ่งเลเซอร์พ่นพอกผิวแข็ง สามารถใช้ซ่อมแซมส่วนประกอบให้คืนค่ากลับสู่ขนาดดั้งเดิมได้อย่างรวดเร็วโดยมักจะมีคุณสมบัติทางกลหรือทางกายภาพที่ดีกว่าของเดิม อีกทั้งประหยัดกว่าเมื่อเทียบกับการซื้อชิ้นส่วนใหม่ นอกจากนี้ยังเพิ่มความต้านทานการสึกหรอ และการกัดกร่อนชิ้นส่วนให้ดีกว่าเดิม

เหมืองแร่

อุตสาหกรรมการขุดเหมืองแร่เผชิญกับการสึกหรอที่รุนแรง และสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อเครื่องจักรสูง หลายบริษัทจึงใช้เลเซอร์พ่นพอกผิวแข็งเพื่อปกป้องอุปกรณ์ที่ใช้ปฎิบัติงาน เช่น สว่าน และเครื่องบด

น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ

เครื่องมือในอุตสาหกรรมน้ำมัน ก๊าซ และปิโตรเคมีมักเกิดการสึกหรอจากปฏิกิริยาเคมี เลเซอร์พ่นพอกผิวแข็งจึงเป็นประโยชน์ และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพพื้นผิวของส่วนประกอบสําคัญได้

เหล็ก

ในการผลิตและการแปรรูปเหล็ก เครื่องมือจะประสบกับปัจจัยต่าง ๆ ทั้งแรงเค้น, อุณหภูมิสูง, การเสียดสี, และการกัดกร่อน  ทำให้มีโอกาสเกิดปัญหามากมายตลอดกระบวนการ ซึ่งโรงงานเหล็กสมัยใหม่ได้ตระหนักถึงความสําคัญนี้ และใช้งานเครื่องมือที่ผ่านการพ่นพอกผิวแข็ง เพื่อให้สามารถแปรรูปเหล็กได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สอบถามรายะเอียดเพิ่มเติมได้ที่
บริษัท ไอน์ชไตน์ อินดัสเตรียลเทคนิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Einstein Industrietechnik Corporation Co.,Ltd.

โทร : 099-063-5533 (แคท)
Line : @eitlaser
Email : [email protected], [email protected]

โรงงาน : 1/5 หมู่ 4 ตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง ชลบุรี 20160 (ใกล้อมตะนคร)
โทร : 038-206-663
สำนักงาน : 1/120 ซ.รามคำแหง 184 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
โทร :  02-052-9544

เว็บไซต์ http://eitlaser.com/