DESTACO ปากกาจับชิ้นงาน ตัวจับยึดชิ้นงาน และระบบจับยึดครบวงจร

ปากกาจับชิ้นงานคุณภาพ และระบบจับยึดครบวงจร จาก DESTACO สหรัฐอเมริกา

DESTACO แคลมป์ยอดนิยมอันดับ 1 ใช้ยึดจับอุปกรณ์หรือชิ้นงานให้อยู๋ในตำแหน่งเฉพาะที่ต้องการ ด้วยแรงบีบเข้าหรือการดันออก เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเคลื่อนไหว, ป้องกันการคลาดเคลื่อนและอันตรายจากผู้ใช้งาน