1 - 1 of 4 Articles

ก.แรงงาน ผลิตเด็กจบใหม่ป้อนตลาดโลจิสติกส์

ก.แรงงาน ผลิตเด็กจบใหม่ป้อนตลาดโลจิสติกส์

กระทรวงแรงงาน ร่วม สมาคม TIFFA จัดฝึกอบรม "หลักสูตรธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ" ให้กับ 322 บัณฑิตจบใหม่ที่ว่างงานและสนใจทำงานด้านโลจิสติกส์

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตั้งเป้าปี 2564 ฝึกอบรมทักษะ 5,440 คน ผลิตช่างเชื่อม ช่างไฟฟ้า และผู้ประกอบอาหาร รองรับการจ้างงานสูงสุด 3 อันดับแรกใน EEC

ปูพรมรับสมัครฝึกอบรมแรงงานช่างเชื่อม ช่างไฟฟ้า พัฒนาทักษะแรงงานฝีมือดี หนุนผู้ประกอบการในพื้นที่ EEC

ก.แรงงาน ตั้งเป้าปี 2564 ฝึกอบรมทักษะ 5,440 คน ผลิตช่างเชื่อม ช่างไฟฟ้า และผู้ประกอบอาหาร รองรับการจ้างงานสูงสุด 3 อันดับแรกใน EEC

กระทรวงแรงงาน เร่งปั้นนักศึกษาวิศวะ ป้อนอุตสาหกรรมยานยนต์และ EEC

กระทรวงแรงงาน ร่วมกับ สถาบัน AHRDA เดินหน้าพัฒนาทักษะนักศึกษาสาขาวิศวกรรรมยานยนต์ ป้อนอุตฯยานยนต์และตลาดแรงงานใน EEC หวังแก้ปัญหาขาดแคลนกำลังคนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ

งานทักษะฝีมือแรงงาน vs ความต้องการของอุตสาหกรรม

แรงงานคนยังจำเป็นอยู่หรือ เมื่อไทยจะก้าวเข้าสู่ยุค 4.0 งานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติไม่ได้มีแค่ต้องการโชว์ศักยภาพคนไทย แต่สามารถดึงดูดนักลงทุนให้มาลงทุนกับภาคอุตฯ ไทยได้