1 - 1 of 6 Articles

080-เศรษฐกิจ-ASEAN-ยานยนต์-MRA-RCEP

“AEM” รมต.เศรษฐกิจอาเซียนเตรียมลงนาม 2 ความร่วมมือ MRA รับรองมาตรฐานยานยนต์-ระงับข้อพิพาทอาเซียน

ประเทศสมาชิกอาเซียน เตรียมลงนาม ข้อตกลง MRA ในการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน กันยายนนี้ โดยเมื่อส่งออกยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ไปยังประเทศสมาชิกด้วยกัน จะไม่ถูกตรวจสอบซ้ำ ซึ่งจะช่วย…

สภาธุรกิจร่วมอาเซียนถกอำนวยความสะดวกการค้า “ATF-JCC” ย้ำลดต้นทุนให้ได้ 10% ในปี 63

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เผยผลประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาร่วมด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้าของอาเซียน ครั้งที่ 15 ประเทศสมาชิกพร้อมร่วมผลักดันการอำนวยความสะดวกทางกา…

กรมเจรจาฯ เผยผลจากความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี ที่เริ่มมีผลใช้บังคับตั้งแต่ปี 2553 ทำให้การค้าไทย-เกาหลีใต้ขยายตัวกว่าร้อยละ 17.9

กรมเจรจาฯ เผยผลจากความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-เกาหลี ที่เริ่มมีผลใช้บังคับตั้งแต่ปี 2553 ทำให้การค้าไทยและเกาหลีใต้ขยายตัวกว่าร้อยละ 17.9 แนะผู้ประกอบการไทยเร่งใช้ประโยชน์จากสิทธิเอฟ…

“กรมเจรจาการค้า” เผยเอฟทีเอทำให้การค้าไทย-ญี่ปุ่นพุ่งในปี 2561 ขยายตัวกว่า 11%

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ชี้ FTA มีส่วนช่วยเอื้อประโยชน์ ผลักดันการค้าระหว่างไทยกับญี่ปุ่น ปี 2561 ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า ร้อยละ 11.2 พร้อมแนะผู้ประกอบการไทยใช้สิทธิประโย…

ไทยเปิดเวทีหารือ RCEP ก.ค.นี้ เน้นแพ็กเกจเปิดตลาดระยะสั้น

ไทยเป็นผู้แทนเจรจาข้อตกลงหุ่นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ระหว่างอาเซียนกับคู่เจรจาการค้าอีก 6 ประเทศ โดยไทยได้นำเสนอเรื่องการเปิดตลาดที่ทุกฝ่ายจะได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน

การค้าไทย-เกาหลี โตต่อเนื่อง หลังใช้สิทธิ FTA

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เผย การค้าระหว่างไทย-เกาหลีใต้ขยายตัวต่อเนื่อง ในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีมูลค่าการค้าอยู่ที่ 2,290.2 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ของช่วงเวลาเดียวกันกว่าร้อยละ 20.6