1 - 1 of 3 Articles

“สุริยะ” สั่ง กรอ.เปิดเกมรุกปัญหาการลักลอบทิ้งกากอุตฯกลางทาง ตั้งระบบตรวจสอบขั้นสูงสุด!

เปิดเกมรุก "ลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม" ตั้งระบบตรวจสอบขั้นสูงสุด! บังคับติดตั้ง GPS

เตรียมบังคับรถที่มีใบอนุญาตมีไว้ครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย (วอ.8) ประมาณ 5,000 คันตามข้อมูลปี 2563 ติดตั้ง GPS ตรวจสอบเส้นทางขนส่งกากอุตสาหกรรม เข้าระบบ E-Fully Manifest

กรอ. ผนึก 40 โรงงาน ลงนาม MOU เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ

กรอ. ผนึก 40 โรงงาน ลงนาม MOU เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ "กากอุตสาหกรรม"

กรมโรงงานฯ เซ็น MOU ร่วมกับ 40 โรงงาน เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม ชูหลัก 3Rs - KAIZEN ตั้งเป้าใช้ประโยชน์จากของเสียให้ได้ทั้งหมด!

ปลัดก.อุตสาหกรรม กำชับเจ้าหน้าที่ทั่วประเทศ ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง โปร่งใส

กระทรวงอุตสาหกรรมออกหนังสือแจ้งเวียนไปยังข้าราชการในสังกัดกระทรวงฯ ทั่วประเทศ เพื่อรับทราบและปฏิบัติตามนโยบายป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ