1 - 1 of 1 Articles

จับตา “คลาวด์” ขึ้นแซง “ไอที” สำเร็จเป็นครั้งแรกในไตรมาส 2 ปีนี้

จับตา “คลาวด์” ขึ้นแซง “ไอที” สำเร็จเป็นครั้งแรกในไตรมาส 2 ปีนี้

การระบาดของโควิดทั่วโลกทำให้มีการใช้งานบนช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้น และส่งเสริมให้เกิดการลงทุนระบบคลาวด์เพิ่มขึ้น 47.8% ในไตรมาสที่ 2 ขณะที่ยอดขายผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น 34.4%