1 - 3 of 56 Articles

ผลกระทบ FTA เวียดนาม-ยุโรป และ Trade war ต่อการส่งออกไทย ปี 2562

รศ.ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย แถลงข่าว "ผลกระทบ FTA เวียดนาม-ยุโรป และ Trade war ต่อการส่งออกไทย ปี 2562"

สัญญาณบวก! “จีน” ประกาศลดกำแพงภาษีสินค้านำเข้าบางรายการ มีผล 9 เม.ย.

จีนประกาศจะปรับลดอัตราภาษีสินค้าอุปโภคบริโภคบางรายการที่นำเข้ามาในประเทศจีน ซึ่งจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 9 เมษายนเป็นต้นไป

ไทยต้องปรับตัว! พาณิชย์เผยเยอรมนีออก กม.หนุนสินค้าทำจากพลาสติกรีไซเคิล

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ เผย เยอรมนีมีการผลิต และมีความต้องการใช้พลาสติกเป็นจำนวนมาก

กกร. ชี้ เศรษฐกิจไทยชะลอตัวในไตรมาสที่ 3/61 เชื่อ ไตรมาสสุดท้ายยังดีขึ้นได้

กกร. ประเมิน ภาพเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 ผลจากส่งออก ท่องเที่ยว การเบิกจ่ายของรัฐ รวมถึงผลผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมที่ชะลอตัว