1 - 1 of 1 Articles

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตั้งเป้าปี 2564 ฝึกอบรมทักษะ 5,440 คน ผลิตช่างเชื่อม ช่างไฟฟ้า และผู้ประกอบอาหาร รองรับการจ้างงานสูงสุด 3 อันดับแรกใน EEC

ปูพรมรับสมัครฝึกอบรมแรงงานช่างเชื่อม ช่างไฟฟ้า พัฒนาทักษะแรงงานฝีมือดี หนุนผู้ประกอบการในพื้นที่ EEC

ก.แรงงาน ตั้งเป้าปี 2564 ฝึกอบรมทักษะ 5,440 คน ผลิตช่างเชื่อม ช่างไฟฟ้า และผู้ประกอบอาหาร รองรับการจ้างงานสูงสุด 3 อันดับแรกใน EEC