1 - 1 of 1 Articles

ประชุม กรอ.พาณิชย์ ครั้งที่ 2/2563 เห็นชอบเร่งแก้ปัญหา 15 ประเด็นสำคัญด้านการค้าและส่งออกไทย คาดส่งออกทั้งปี 2563 ต่ำกว่า ติดลบ 7%

กรอ.พาณิชย์ เร่งแก้ปัญหา 15 ข้อกระทบส่งออก

ประชุม กรอ.พาณิชย์ ครั้งที่ 2/2563 เห็นชอบเร่งแก้ปัญหา 15 ประเด็นสำคัญด้านการค้าและส่งออกไทย คาดส่งออกทั้งปี 2563 ต่ำกว่า ติดลบ 7%