1 - 1 of 3 Articles

สสว. ร่วมกับ อว. ขับเคลื่อนมาตรการ THAI SME-GP

สสว.จับมือ อว. ชวน ผปก.- คู่ค้ากว่า 30,000 ราย ขึ้นทะเบียน THAI SME-GP เข้าตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สสว. ร่วมกับ กระทรวง อว. สนับสนุน SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ นำร่องชวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาจาก อว. และคู่ค้ากว่า 30,000 ราย ขึ้นทะเบียน THAI SME-GP

“คลัง” จับมือ “ส.อ.ท.” ดันโครงการ Made in Thailand หนุนหน่วยงานรัฐใช้สินค้าไทย ด้าน “อุตฯ” หนุน SME ยกระดับมาตรฐานสู่ MiT

“คลัง” จับมือ “ส.อ.ท.” ดันโครงการ Made in Thailand หนุนหน่วยงานรัฐใช้สินค้าไทย ด้าน “อุตฯ” หนุน SME ยกระดับมาตรฐาน

การผลักดันการรับรองเครื่องหมาย MiT: Made in Thailand ได้เริ่มแล้ว เพื่อรองรับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่กำหนดให้มีสินค้าผลิตในประเทศอย่างน้อย 60%

สสว. ชวน 'เอสเอ็มอี' ขึ้นทะเบียน THAI SME-GP เข้าตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 1.3 ล้านล้านบาท

สสว. ชวน 'เอสเอ็มอี' ขึ้นทะเบียน THAI SME-GP เข้าตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 1.3 ล้านล้านบาท

สสว. ชวนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีขึ้นทะเบียนในระบบ THAI SME-GP เพื่อเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ มีผลบังคับใช้เมื่อ 22 ธันวาคม 2563 เป็นต้นมา