1 - 1 of 16 Articles

ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม 2564 กันยายน

ดัชนีเชื่อมั่นอุตฯ ก.ย. 64 ฟื้นตัวครั้งแรกในรอบ 6 เดือน

ส.อ.ท. เผยดัชนีเชื่อมั่นอุตสาหกรรม ก.ย. 64 อยู่ที่ 79.0 ลดลงจากระดับ 76.8 ในเดือนก่อนหน้า ฟื้นตัวครั้งแรกในรอบ 6 เดือน หลังสถานการณ์โควิดในประเทศดีขึ้น

ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม 2564 สิงหาคม

ดัชนีเชื่อมั่นอุตฯ ส.ค. 64 ดำดิ่งสุดรอบ 16 เดือน วอนรัฐหนุนงบตั้ง FQ-FAI, ชุดตรวจ ATK, พักต้นพักดอก 1 ปี

ส.อ.ท. เผยดัชนีเชื่อมั่นอุตสาหกรรม ส.ค. 64 อยู่ที่ 76.8 ลดลงจากระดับ 78.9 ในเดือนก่อนหน้า ต่ำสุดรอบ 16 เดือน ปรับตัวลดลงทุกภูมิภาคและทุกขนาดอุตสาหกรรม

ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม 2564 กรกฎาคม

ดัชนีเชื่อมั่นอุตฯ ก.ค. 64 ต่ำสุดรอบ 14 เดือน เอกชนจี้รัฐปูพรมตรวจโควิดเชิงรุก-ขอวัคซีน ม.33-ปล่อยสินเชื่อ SMEs

ส.อ.ท. เผยดัชนีเชื่อมั่นอุตสาหกรรม ก.ค. 64 อยู่ที่ 78.9 ลดลงจากระดับ 80.7 ในเดือนก่อนหน้า ค่าดัชนีฯ ต่ำสุดในรอบ 14 เดือน เอกชนจี้รัฐปูพรมตรวจโควิดเชิงรุก ขอวัคซีน ม.33 ปล่อยสินเชื่อ SMEs

ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม 2564 มิถุนายน

ดัชนีเชื่อมั่นอุตฯ มิ.ย. 64 ต่ำสุดในรอบปี วอนรัฐเร่งฉีดวัคซีนครอบคลุม 70%, ลดค่าน้ำค่าไฟ SMEs 30%

ส.อ.ท. เผยดัชนีเชื่อมั่นอุตสาหกรรม มิ.ย. 64 อยู่ที่ 80.7 ลดลงจากระดับ 82.3 ในเดือนก่อนหน้า ดัชนีฯ ลดลง 3 เดือนต่อเนื่อง และต่ำสุดในรอบ 1 ปี

ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม 2564 พฤษภาคม

ดัชนีเชื่อมั่นอุตฯ พ.ค. 64 ต่ำสุดในรอบ 11 เดือน เอกชนแนะรัฐเร่งฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ลดข้อจำกัด SME เข้าถึงสินเชื่อ

ส.อ.ท. เผยดัชนีเชื่อมั่นอุตสาหกรรม พ.ค. 64 อยู่ที่ 82.3 ลดลงจากระดับ 84.3 ในเดือนก่อนหน้า ดัชนีฯ ถอยลง 2 เดือนต่อเนื่อง และต่ำสุดในรอบ 11 เดือน

ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม 2564 เมษายน

ดัชนีเชื่อมั่นอุตฯ เม.ย.64 ต่ำสุดในรอบ 8 เดือน วอนรัฐเร่งจัดหาและฉีดวัคซีนให้ปชช.-ออกมาตรการเยียวยาทุกกลุ่ม

ส.อ.ท. เผยดัชนีเชื่อมั่นอุตสาหกรรม เม.ย. 64 ต่ำสุดในรอบ 8 เดือน อยู่ที่ 84.3 ปรับตัวลดลงจากระดับ 87.3 ในเดือนก่อนหน้า วอนรัฐเร่งฉีดวัคซีน-ออกมาตรการเยียวยา

ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม 2564 มีนาคม

ดัชนีความเชื่อมั่นอุตฯ มี.ค.64 เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 เอกชนชงรัฐล็อกดาวน์โซนสีแดง เร่งฉีดวัคซีนประชาชน

ส.อ.ท. เผยดัชนีเชื่อมั่นอุตสาหกรรม มี.ค. 64 อยู่ที่ 87.3 ปรับตัวดีขึ้นจากระดับ 85.1 ในเดือนก่อน วอนรัฐล็อกดาวน์พื้นที่เสี่ยงสูงคุมโควิด-หนุนอนุญาตเอกชนนำเข้าวัคซีนเร็วขึ้น

ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม 2564 กุมภาพันธ์

ดัชนีความเชื่อมั่นอุตฯ ก.พ.64 เริ่มฟื้น วอนรัฐเร่งฉีดวัคซีนกลุ่มเสี่ยงสูง-อนุญาตเอกชนนำเข้า

ส.อ.ท. เผยดัชนีเชื่อมั่นอุตสาหกรรม ก.พ. 64 อยู่ที่ 85.1 ปรับตัวดีขึ้นจากระดับ 83.5 ในเดือนก่อน หลังผ่อนคลายมาตรการควบคุม COVID-19 วอนรัฐเร่งฉีดวัคซีนกลุ่มเสี่ยงสูง - อนุญาตเอกชนนำเข้าวัคซีน

ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม 2564 มกราคม

ดัชนีความเชื่อมั่นอุตฯ ม.ค.64 ตก เอกชนกังวลโควิดหนักกว่ารอบแรก

ส.อ.ท. เผยดัชนีเชื่อมั่นอุตสาหกรรม ม.ค. 64 อยู่ที่ 83.5 ลดลงจากระดับ 85.8 ในเดือนก่อน แนะรัฐเร่งซื้อวัคซีน-แก้ปัญหาขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์

ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม 2563 ธันวาคม

โควิด-19 รอบใหม่ฉุด "ดัชนีความเชื่อมั่นอุตฯ ร่วง" ครั้งแรกรอบ 8 เดือน วอนรัฐเร่งออกมาตรการช่วย ผปก.

ส.อ.ท. เผยดัชนีเชื่อมั่นอุตสาหกรรม พ.ย. 63 อยู่ที่ 85.8 ลดลงจากระดับ 87.4 ในเดือนก่อน วอนรัฐออกมาตรการช่วยผู้ประกอบการเร่งด่วน

ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม 2563 พฤศจิกายน

ดัชนีเชื่อมั่นอุตสาหกรรม พ.ย. 63 พุ่งต่อเนื่องเดือนที่ 7 เอกชนชงรัฐยืดมาตรการกระตุ้น ศก. ถึงปี 64

ส.อ.ท. เผยดัชนีเชื่อมั่นอุตสาหกรรม พ.ย. 63 อยู่ที่ 87.4 ปรับขึ้นจากระดับ 86.0 ในเดือนก่อน ชงรัฐยืดมาตรการกระตุ้น ศก. ถึงปี 64 เร่งเบิกจ่ายงบ ดูแลค่าเงินบาท

ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม 2563 ตุลาคม

ดัชนีเชื่อมั่นอุตสาหกรรม ต.ค. 63 ขยับขึ้น 6 เดือนต่อเนื่อง เอกชนตั้งรับการระบาดโควิดรอบ 2

ส.อ.ท. เผยดัชนีเชื่อมั่นอุตสาหกรรม ต.ค. 63 อยู่ที่ 86.0 ปรับขึ้นจากระดับ 85.2 ในเดือนก่อน ชงรัฐเร่งจ่ายเงินจัดซื้อจัดจ้างภายใน 30 วัน เสริมสภาพคล่อง SMEs

ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม 2563 กันยายน

ดัชนีเชื่อมั่นอุตสาหกรรม ก.ย. 63 ปรับขึ้นต่อเนื่อง หวั่นโควิด-19 ระบาดรอบสอง ห่วง SMEs เลิกกิจการหลังสิ้นสุดการพักชำระหนี้ ต.ค.นี้

ส.อ.ท. เผยดัชนีเชื่อมั่นอุตสาหกรรม ก.ย. 63 อยู่ที่ 85.2 ปรับขึ้นจากระดับ 84.0 ในเดือนก่อน เอกชนหวั่นโควิด-19 ระบาดรอบสอง ห่วง SMEs เลิกกิจการหลังสิ้นสุดมาตรการพักชำระหนี้

ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม 2563 สิงหาคม

ดัชนีอุตฯ ขยับขึ้นต่อเนื่องเดือนที่ 4 หลังปลดล็อกเฟส 6 วอนรัฐออกมาตรการกระตุ้น ศก. ยืดชำระเงินกู้ SMEs ไปอีก 2 ปี

ส.อ.ท. เผยดัชนีเชื่อมั่นอุตสาหกรรม ส.ค. 63 อยู่ที่ 84.0 เพิ่มขึ้น 1.5 ภาคการผลิตมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจากอุตสาหกรรมรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักรกล อาหาร และวัสดุก่อสร้าง

ดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม 2563 กรกฎาคม

สัญญาณบวกการผลิตฟื้น ดันความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมขยับขึ้น 3 เดือนต่อเนื่อง

ส.อ.ท. เผยดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม ก.ค. 63 อยู่ที่ 82.5 เพิ่มขึ้น 2.5 ชงรัฐขยายมาตรการช่วย SMEs ถึงสิ้นปี เร่งเบิกจ่ายงบกระตุ้นเศรษฐกิจ