1 - 4 of 70 Articles

ครึ่งปีหลังเศรษฐกิจสาหัส งบปี’63ลากยาว ฉุดกำลังซื้อ-ลงทุน

ปัญหาการจัดตั้งรัฐบาลล่าช้า ทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 63 เลื่อนยาวข้ามปี กระทบการเบิกจ่ายและการลงทุน ด้านส่งออกประสบปัญหาจากเศรษฐกิจโลกและสงครามการค้า ขณะที่การท่องเที่ยวขยายตัวลดลง…

ภาวะการค้าระหว่างประเทศของไทยประจำเดือนมกราคม 2562

การส่งออกของไทยในเดือนมกราคม 2562 มีมูลค่า 18,994 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หดตัวที่ร้อยละ 5.7 โดยได้รับแรงกดดันจากภาวะการค้าโลกชะลอตัว และอุปสงค์ของประเทศคู่ค้าชะงักงัน ส่วนหนึ่งเป็นผลจากป…