1 - 1 of 18 Articles

กสอ. โชว์ผลงานรอบครึ่งปี มูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 5,500 ล้านบาท ตั้งเป้าปี 62 ไม่ต่ำกว่า 13,000 ล้านบาท

กสอ. แถลงผลรอบ 6 เดือน ก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 5,500 ล้านบาท พร้อมลุยต่อสร้างความเข้มแข็ง SME และสร้างศักยภาพในการเพิ่มขีดความสามารถ คาดปี 2562 มูลค่าเศรษฐกิจโดยรวมไม่ต่ำกว่า 13,000 ล้านบาท

กกร. ชี้ เศรษฐกิจไทยชะลอตัวในไตรมาสที่ 3/61 เชื่อ ไตรมาสสุดท้ายยังดีขึ้นได้

กกร. ประเมิน ภาพเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 3 ปี 2561 ผลจากส่งออก ท่องเที่ยว การเบิกจ่ายของรัฐ รวมถึงผลผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมที่ชะลอตัว

เศรษฐกิจไทยไตรมาส 2 ปี 2561

กกร. แถลงเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีแรก ยังสามารถรักษาแรงส่งการเติบโตที่ดีได้อย่างต่อเนื่อง โดยเติบโตประมาณ 4.8% (YoY)

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม พฤษภาคม 2561

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ประจำเดือนพฤษภาคม มีการขยายตัวร้อยละ 3.2 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากการส่งออกที่ฟื้นตัวของภาวะเศรษฐกิจโลก โดยมีรถยนต์และเครื่องยนต์ น้ำตาลทรา…

การค้าระหว่างไทย-อินเดีย 4 เดือนแรกของปี 2561

นำเข้า-ส่งออก ไทยกับอินเดียขยายตัวขึ้นจากปีที่ก่อน โดยสินค้านำเข้าและส่งออกที่สร้างมูลค่ามากที่สุดคือ เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำและ เคมีภัณฑ์ ถัดมาเป็น เคมีภัณฑ์และเม็ดพลาสติก ตามลำดับ

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม เมษายน 2561

ผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนเมษายน 2561 ขยายตัวร้อยละ 4.0 จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยอุตสาหกรรมสำคัญ คือ น้ำตาล รถยนต์และเครื่องยนต์ เม็ดพลาสติกและน้ำมันปิโตรเลียม

การค้าระหว่างไทย-ญี่ปุ่น ไตรมาสแรก ปี 2561

รายงานการค้าไทย-ญี่ปุ่น เดือนมกราคม ถึง มีนาคม ประจำปี 2561 เผย ยอดส่งออกและนำเข้าของญี่ปุ่นมาไทย เป็นมูลค่า 7,909.46 และ 6,215.86 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามลำดับ โดยมีสินค้านำเข้าจากไทย…

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม มีนาคม 2561

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI ) ประจำเดือนมีนาคม ปี 2561 ขยายตัวร้อยละ 2.62 เป็นผลมาจากการส่งออกที่ฟื้นตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลกอย่างต่อเนื่อง

ครั้งแรกหลังเกิด Lehman Shock “JFMA” เผยยอดสั่งซื้อเครื่องขึ้นรูปโลหะสิ้นปี 2017 พุ่งสูงกว่า 361,388 ล้านเยน

JFMA เผยยอดการสั่งซื้อเครื่องขึ้นรูปโลหะปลายปี 2017 ที่มีเปอร์เซ็นต์เพิ่มมากขึ้นจากปี 2016 ถึง 16.1% และนับเป็นเปอร์เซ็นต์ที่มากที่สุดนับตั้งแต่เกิด Lehman Shock ผลจากการลงทุนที่เติบโตขึ้นทั้งในและต่างประเทศ

กกร. เผยเศรษฐกิจไทยจากนี้ยังขยายตัวดีต่อเนื่อง ผลจากการท่องเที่ยว การลงทุนรัฐ-เอกชน

กกร.เผยเศรษฐกิจไทยจากนี้ยังขยายตัวดีต่อเนื่อง ผลจากการท่องเที่ยว การลงทุนจากรัฐและเอกชน ขณะที่เศรษฐกิจปี 61 ขยายตัว แต่อาจจะชะลอเมื่อเทียบปี 60 อยู่ที่กรอบ 3.5-4%