1 - 1 of 3 Articles

สินค้า มอก. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ติด QR Code คู่เครื่องหมาย มอก. TISI

ย้ำ! ผู้รับใบอนุญาต มอก. ต้องแสดง QR Code คู่เครื่องหมาย มอก. กม. บังคับใช้แล้ว ฝ่าฝืนปรับ 3 แสนบาท

สมอ. ย้ำเตือนผู้รับใบอนุญาต มอก. กว่า 10,000 ราย ต้องแสดง QR code รายละเอียดสินค้าคู่กับเครื่องหมาย มอก. ให้ประชาชนตรวจสอบได้

ขยายเวลาแสดง QR code คู่เครื่องหมาย มอก. เริ่มบังคับใช้วันที่ 20 กรกฎาคม 2564

ครม. เคาะแล้ว! ขยายเวลาแสดง QR code คู่เครื่องหมาย มอก. ออกไปอีก 180 วัน มีผลบังคับใช้ 20 ก.ค. 64

ขยายเวลาแสดง QR code คู่เครื่องหมาย มอก. จากเดิมมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2564 เป็นวันที่ 20 กรกฎาคม 2564

สินค้า มอก. ต้องติด QR Code คู่กับเครื่องหมายมาตรฐาน ตั้งแต่ 21 ม.ค. 64

สินค้า มอก. ต้องติด QR Code คู่กับ เครื่องหมายมาตรฐาน ตั้งแต่ 21 ม.ค. 64

สมอ. เร่งผู้ประกอบการเตรียมความพร้อม ติด QR Code คู่กับเครื่องหมายมาตรฐาน บนสินค้า มอก. จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2564