1 - 1 of 3 Articles

“บิ๊กตู่” ไฟเขียว 4 โครงสร้างพื้นฐาน EEC คาดลงนามฉลุยส่ง ครม. เคาะ พ.ค.

บอร์ด กพอ. เผยความคืบหน้า 4 โครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในอีอีซี ทั้งรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน การพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา-เมืองการบินภาคตะวันออก การพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุ…

กนอ.มอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยดีเยี่ยม ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

“กนอ.” มอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมฯธงขาว-ดาวเขียว-ดาวทอง ให้กับโรงงานกลุ่มนิคมฯ – ท่าเรืออุตสาหกรรมพื้นที่มาบตาพุด

กบอ. วางกรอบการลงทุนใช้พื้นที่ EEC ครั้งที่ 2/2561

คณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อบริหารการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ร่วมประชุมเพื่อบริหารการใช้พื้นที่พัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ครั้งที่ 2/2561