1 - 1 of 1 Articles

นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี แห่งแรกแดนอีสาน คืบหน้าเกินครึ่ง คาดเปิดให้บริการได้ในปี 2564

กนอ.ปลื้ม นิคมอุดรธานี แห่งแรกแดนอีสาน คืบหน้าเกินครึ่ง คาดเปิดให้บริการได้ในปี 64

กนอ. เผย การก่อสร้างโครงการนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี ซึ่งเป็นนิคมสีเขียวแห่งแรกของภาคอีสาน มีความคืบหน้าแล้วกว่าร้อยละ 50 คาดเปิดให้บริการได้ในปี 2564