1 - 1 of 1 Articles

นิสสัน เปิดตัว 'นิสสัน รี-ลีฟ' รถยนต์ไฟฟ้าต้นแบบ สำหรับงานช่วยเหลือฉุกเฉิน ให้เป็นแหล่งพลังงานเคลื่อนที่เมื่อเกิดภัยพิบัติ

Nissan เปิดตัว 'นิสสัน รี-ลีฟ' รถยนต์ไฟฟ้าต้นแบบ สำหรับงานช่วยเหลือฉุกเฉิน แหล่งพลังงานเคลื่อนที่เมื่อเกิดภัยพิบัติ

Nissan เปิดตัว นิสสัน รี-ลีฟ (RE-LEAF) รถยนต์ไฟฟ้า 100% สำหรับงานช่วยเหลือฉุกเฉิน ที่ถูกออกแบบขึ้นเพื่อเป็นแหล่งพลังงานเคลื่อนที่ ยามเมื่อเกิดภัยพิบัติ หรือสภาพอากาศร้ายแรง