1 - 1 of 3 Articles

สศอ. ยกระดับอุตฯ บรรจุภัณฑ์ จับมือ ม. เกษตรฯ พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูล เตรียมความพร้อมให้ภาคส่วนต่าง ๆ

สศอ. ยกระดับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ร่วมกับภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านการพัฒนาระบบข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ (Packaging Intelligence Unit)

สศอ. เผยความคืบหน้าPackaging Intelligence Unit ปี 2561

สศอ. เผยความคืบหน้าการดำเนินโครงการ Packaging Intellingence Unit ปี 2561 อันเป็นระบบข้อมูลเชิงลึกเพื่อเป็นการยกระดับและพัฒนาอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ และยอมรับการก้าวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0

กสอ. จัดประกวด ThaiStar Packaging Award 2018

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) จัดประกวด ThaiStar Packaging Award 2018 ในหัวข้อ “บรรจุภัณฑ์ 4.0 เทคโนโลยี นวัตกรรม นำไทย” หวังยกระดับมาตรฐานบรรจุภัณฑ์ไทย