1 - 1 of 2 Articles

แก้ปัญหาราคาเหล็กสูง รัฐ-เอกชนผนึกกำลัง เตรียมจับคู่ธุรกิจ ผู้ผลิต-ผู้ใช้ ซื้อขายตรง

แก้ปัญหาราคาเหล็กสูง รัฐ-เอกชนผนึกกำลัง เตรียมจับคู่ธุรกิจ ผู้ผลิต-ผู้ใช้ ซื้อขายตรง

กรมการค้าภายใน ผนึก ภาคเอกชน เตรียมจับคู่ธุรกิจผู้ผลิต-ผู้ใช้เหล็ก ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ช่วยลดต้นทุน แก้ไขปัญหาเหล็กราคาสูง

7 สมาคมเหล็กฯ เร่งหารือ แก้ปัญหาราคาเหล็ก สนับสนุนผู้ใช้ในประเทศ

7 สมาคมเหล็กฯ เร่งหารือ แก้ปัญหาราคาเหล็ก สนับสนุนผู้ใช้ในประเทศ

กลุ่ม 7 สมาคมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหล็กไทย แนะแก้ปัญหาสินค้าเหล็กราคาสูง เชื่อหากมีการร่วมมือทั้งห่วงโซ่การผลิตสามารถบรรเทาผลกระทบผู้ใช้สินค้าเหล็กได้