1 - 1 of 5 Articles

TGI ช่วยผู้ประกอบการ จัดโปร

TGI จัดโปร "คนละครึ่ง" อบรมพัฒนาพนักงานสู้โควิด-19 ช่วง มี.ค.-เม.ย. 64 นี้ ลด 50%

สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI) จัด Promotion ลด 50% หลักสูตรฝึกอบรมปี 2564 ของศูนย์ชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 30 เมษายน 2564

อบรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 2563 Future Skills Development Program 2020  หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จัดอบรม Future Skills Development Program 2020: การนำหุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัติมาใช้ในการผลิตและบริการ วันที่ 16 ธ.ค.63 นี้

หัวข้ออบรม Autonomous & Robots การนำหุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัติมาใช้ในการผลิตและบริการ วันที่ 16 ธ.ค.63 นี้ จะจัดขึ้น ณ ศูนย์การเรียนรู้กระบวนการผลิตอัตโนมัติ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลังสู่ยุค 4.0 Warehouse and Inventory Management Moving for 4.0

ฝึกอบรมหลักสูตร “การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลังสู่ยุค 4.0” 18-19 พ.ย. 63 นี้ จัดโดย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

หลักสูตรนี้จัดขึ้นเพื่อได้รับความรู้ และหลักการในการบริหารจัดการคลังสินค้าสมัยใหม่แบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปปรับใช้กับคลังสินค้าขององค์กรให้ทันกับยุค 4.0​

สถาบันยานยนต์ พร้อมเผย “การวิเคราะห์ข้อขัดข้องด้านศักยภาพและผลกระทบ FMEA” ผ่านการอบรม สนใจส่งใบสมัครภายในวันที่ 14 ส.ค

การวิเคราะห์ข้อขัดข้องด้านศักยภาพและผลกระทบ FMEA Requirement and Implementation Training Course (1st AIAG-VDA) เพราะ FMEA คือข้อกำหนดหลัก ที่ผู้ผลิตและ ส่งมอบในอุตสาหกรรมยานยนต์ ท…

“หัวหน้างานยุค 4.0 แบบไหนพาองค์กรบรรลุเป้าหมาย” สถาบันยานยนต์จัดฝึกอบรม สนใจส่งใบสมัครภายในวันที่ 30 กรกฎาคมนี้

เมื่อองค์กรถูกขับเคลื่อนด้วยคน และประสิทธิภาพของคนมีผลต่อประสิทธิภาพของงาน “ผู้นำคือผู้ที่ทำงานผ่านคน” คุณลักษณะของผู้นำในยุค 4.0 ต้องเป็นอย่างไร ถึงจะสอดรับกับการเปลี่ยนผ่านสู่การบรรลุเป้าหมายที่องค์กรได้กำหนดไว้