1 - 1 of 5 Articles

ก.แรงงาน” จัดสรรเงินอุดหนุน “ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” 20 สาขา

ก.แรงงาน จัดสรรเงินอุดหนุน “ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” 20 สาขาช่างอาชีพ

ก.แรงงานจ่ายเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้แก่ผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ปีละ 10,000 บาท ครอบคลุม 20 สาขาช่างอาชีพ

TGI ช่วยผู้ประกอบการ จัดโปร

TGI จัดโปร "คนละครึ่ง" อบรมพัฒนาพนักงานสู้โควิด-19 ช่วง มี.ค.-เม.ย. 64 นี้ ลด 50%

สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI) จัด Promotion ลด 50% หลักสูตรฝึกอบรมปี 2564 ของศูนย์ชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 30 เมษายน 2564

MARA ผนึก Thai Subcon เปิด 2 หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน อบรม 30 ชม. รับวุฒิบัตร สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ (จำกัดที่นั่ง)

MARA ผนึก Thai Subcon เปิด 2 หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน อบรม 30 ชม. รับวุฒิบัตร สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ (จำกัดที่นั่ง)

การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน 2 หลักสูตรนี้กำหนดจัดในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม 2564 ณ สถาบัน MARA ชลบุรี สมาชิกไทยซับคอนเข้าอบรมฟรี จำกัดคอร์สละ 20 ที่นั่ง

Thai Subcon ร่วม MARA ยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านออโตเมชั่นและหุ่นยนต์ ฝึกเทคโนโลยีชั้นสูงรองรับแรงงาน EEC กว่า 5,000 คน

Thai Subcon ร่วม MARA ยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านออโตเมชั่นและหุ่นยนต์ ฝึกเทคโนโลยีชั้นสูงรองรับแรงงาน EEC กว่า 5,000 คน

สมาคม Thai Subcon ส่งมอบหุ่นยนต์เชื่อมโลหะให้กับสถาบัน MARA ยกระดับการพัฒนาบุคลากร รองรับแรงงานในพื้นที่ EEC