1 - 1 of 2 Articles

สยย. ไม่หยุดพัฒนาคน เสริมเกราะป้อนอุตสาหกรรมท่ามกลางโควิด

สถาบันยานยนต์ ปรับแผนพัฒนาบุคลากรปี'64 จัดอบรมออนไลน์ 25 หลักสูตร

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 สถาบันยานยนต์ ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดอบรมเป็นออนไลน์ ทั้ง Upskill และ Reskill รวมถึงหัวข้อที่เน้นเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่

พิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์คนล่าสุด 2020

เสริมเขี้ยว “สถาบันยานยนต์” “เพิ่มศักยภาพรับอุตฯ ยานยนต์เปลี่ยน”

สัมภาษณ์พิเศษ “พิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล” ผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์คนล่าสุด 2020 มาพร้อมกับการเผชิญวิกฤตโควิด