mreport

เคลื่อนไหวแล้ว พาณิชย์ไทยเร่งปลดล็อคม. 232 ภาษีนำเข้าสินค้าเหล็กและอะลูมิเนียม

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า จะดำเนินการเจรจากับกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เพื่อขอยกเว้นการใช้มาตรการ 232 เป็นรายพิกัดสินค้า

mreport

ต่างจากไทย อียูไม่สน พร้อมตอบโต้ทรัมป์หากขึ้นภาษีเหล็กจริง

สหภาพยุโรป (อียู) พร้อมทำสงครามโง่ ๆ กับสหรัฐฯ เพื่อตอบโต้เรื่องแผนการขึ้นอัตราภาษีการนำเข้าเหล็กและอะลูมิเนียม ในขณะที่ไทยยังไม่เคลื่อนไหว

mreport

“พาณิชย์” ชี้ ไทยไม่ร่วมตอบโต้ทรัมป์ตั้งกำแพงภาษีภายใต้ WTO

กระทรวงพาณิชย์เผยกรณีที่มีข่าวว่ากระทรวงฯ จะร่วมฟ้องร้องสหรัฐฯ ร่วมกับประเทศคู่ค้าที่ได้รับความเสียหายจากการออกมาตรการทางการค้าของสหรัฐฯ นั้นไม่เป็นความจริง