1 - 8 of 145 Articles

ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรกลญี่ปุ่นปี 2567 เดือนเมษายน ไทยสั่งซื้อลดลง 25%

ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรกลญี่ปุ่นปี 2567 เดือนเมษายน ไทยสั่งซื้อลดลง 25%

สมาคมเครื่องจักรกลญี่ปุ่น (JMTBA) รายงานยอดสั่งซื้อเครื่องจักรกลญี่ปุ่นจากทั่วโลกในเดือนเมษายน 2567 มีมูลค่ารวม 120,902 ล้านเยน (777.78 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ลดลง 10.9% จากเดือนที่แล้ว และ 8.9% เมื่อเทียบเป็นรายปี

ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรกลญี่ปุ่นปี 2567 เดือนมีนาคม ไทยสั่งซื้อลดลง 9% | ข่าวอุตสาหกรรม

ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรกลญี่ปุ่นปี 2567 เดือนมีนาคม ไทยสั่งซื้อลดลง 9% | ข่าวอุตสาหกรรม

สมาคมเครื่องจักรกลญี่ปุ่น (JMTBA) รายงานยอดสั่งซื้อเครื่องจักรกลญี่ปุ่นจากทั่วโลกในเดือนมีนาคม 2567 มีมูลค่ารวม 135,650 ล้านเยน (886.77 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้น 18.8%

ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรกลญี่ปุ่นปี 2567 เดือนมีนาคม ไทยสั่งซื้อลดลง 0.09%

ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรกลญี่ปุ่นปี 2567 เดือนมีนาคม ไทยสั่งซื้อลดลง 9%

สมาคมเครื่องจักรกลญี่ปุ่น (JMTBA) รายงานยอดสั่งซื้อเครื่องจักรกลญี่ปุ่นจากทั่วโลกในเดือนมีนาคม 2567 มีมูลค่ารวม 135,650 ล้านเยน (886.77 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้น 18.8% จากเดือนที…

เยอรมนีรักษาแชมป์โลกส่งออกเครื่องจักรกล ปี 2566 เหนือคู่แข่งจีน-ญี่ปุ่น | ข่าวอุตสาหกรรม

เยอรมนีรักษาแชมป์โลกส่งออกเครื่องจักรกล ปี 2566 เหนือคู่แข่งจีน-ญี่ปุ่น | ข่าวอุตสาหกรรม

ปี 2566 เยอรมนียังคงครองแชมป์โลก การส่งออกเครื่องจักรกลโต 9% จากปี 2565 คิดเป็นมูลค่า 9.5 พันล้านยูโร ชี้ตลาดอเมริกาเติบโตมากที่สุดเพิ่มขึ้นถึง 18% ขณะที่ตลาดในบ้านอย่างยุโรปซบเซา ส่วนจีนยอดโตต่ำ

เยอรมนีรักษาแชมป์โลกส่งออกเครื่องจักรกล ปี 2566 เหนือคู่แข่งจีน-ญี่ปุ่น

เยอรมนีรักษาแชมป์โลกส่งออกเครื่องจักรกล ปี 2566 เหนือคู่แข่งจีน-ญี่ปุ่น

ปี 2566 เยอรมนียังครองแชมป์โลก "ส่งออกเครื่องจักรกล" เติบโต 9% จากปี 2565 คิดเป็นมูลค่า 9.5 พันล้านยูโร โดยอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเยอรมันมีการส่งออกคิดเป็น 70% ของยอดขายทั้งหมด ชี้…

ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรกลญี่ปุ่น 2567

ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรกลญี่ปุ่นปี 2567 เดือนกุมภาพันธ์ ไทยสั่งซื้อลดลง 25.9%

สมาคมเครื่องจักรกลญี่ปุ่น (JMTBA) รายงานยอดสั่งซื้อเครื่องจักรกลญี่ปุ่นจากทั่วโลกในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 มีมูลค่ารวม 114,208 ล้านเยน (753 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้น 2.9% จากเดือนที่แล้ว แต่ลดลง 8.0% เมื่อเทียบเป็นรายปี

ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรกลญี่ปุ่น 2566

ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรกลญี่ปุ่นปี 2567 เดือนมกราคม ไทยสั่งซื้อเพิ่ม 6%

สมาคมเครื่องจักรกลญี่ปุ่น (JMTBA) รายงานยอดสั่งซื้อเครื่องจักรกลญี่ปุ่นจากทั่วโลกในเดือนมกราคม 2024 มีมูลค่ารวม 110,960 ล้านเยน (755 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ลดลง 12.7% จากเดือนก่อนหน้า ซ…

คาดการณ์ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรกลญี่ปุ่นปี 2024 จะเพิ่มขึ้นเพียง 1%

คาดการณ์ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรกลญี่ปุ่นปี 2024 จะเพิ่มขึ้นเพียง 1%

คาดการณ์ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรกลญี่ปุ่นในปี 2024 จะอยู่ที่ 1.5 ล้านล้านเยน เพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบสองปีแม้จะเพิ่มขึ้นเพียง 0.9% จากปี 2023 ก็ตาม

ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรกลญี่ปุ่น 2566

ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรกลญี่ปุ่นปี 2566 เดือนธันวาคม ไทยสั่งซื้อเพิ่มขึ้น 56%

สมาคมเครื่องจักรกลญี่ปุ่น (JMTBA) รายงานยอดสั่งซื้อเครื่องจักรกลญี่ปุ่นจากทั่วโลกในเดือนธันวาคม 2023 มีมูลค่ารวม 127,088 ล้านเยน (869 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้น 9.7% จากเดือนก่อนห…

ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรกลญี่ปุ่น 2566

ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรกลญี่ปุ่นปี 2566 เดือนพฤศจิกายน 'รักษาระดับ' ท่ามกลางความผันผวนทั่วโลก

สมาคมเครื่องจักรกลญี่ปุ่น (JMTBA) รายงานยอดสั่งซื้อเครื่องจักรกลญี่ปุ่นจากทั่วโลกในเดือนพฤศจิกายน 2023 มีมูลค่ารวม 115,899 ล้านเยน (800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้น 3.4% จากเดือนก่อ…

ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรกลญี่ปุ่น 2566

ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรกลญี่ปุ่นปี 2566 เดือนตุลาคม ไทยสั่งซื้อเพิ่มขึ้น 12.5%

สมาคมเครื่องจักรกลญี่ปุ่น (JMTBA) รายงานยอดสั่งซื้อเครื่องจักรกลญี่ปุ่นจากทั่วโลกในเดือนตุลาคม 2023 มีมูลค่ารวม 112,053 ล้านเยน (775 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ลดลง 16.3% จากเดือนก่อนหน้า แ…

ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรกลญี่ปุ่น 2566

ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรกลญี่ปุ่นปี 2566 เดือนกันยายน สูงสุดรอบ 5 เดือน

สมาคมเครื่องจักรกลญี่ปุ่น (JMTBA) รายงานยอดสั่งซื้อเครื่องจักรกลญี่ปุ่นจากทั่วโลกในเดือนกันยายน 2023 มีมูลค่ารวม 133,942 ล้านเยน (895 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้น 16.7% จากเดือนก่อน…

ตัวเลขลงทุนเครื่องจักรกล กรกฎาคม 2566 ตอกย้ำเศรษฐกิจซบเซาทั่วโลก

ตัวเลขลงทุนเครื่องจักรกล กรกฎาคม 2566 ตอกย้ำเศรษฐกิจซบเซาทั่วโลก | ข่าวอุตสาหกรรม

JMTBA รายงานยอดสั่งซื้อเครื่องจักรกลญี่ปุ่นจากทั่วโลกในเดือนสิงหาคม 2023 มีมูลค่ารวม 114,760 ล้านเยน (769 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้น 0.4% จากเดือนก่อนหน้า และเป็นเดือนแรก หลังการเ…

ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรกลญี่ปุ่น 2566

ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรกลญี่ปุ่นปี 2566 เดือนสิงหาคมใกล้เคียงเดือนก่อนหน้า ขณะที่ “คำสั่งซื้อจากไทย” โต 59%

JMTBA รายงานยอดสั่งซื้อเครื่องจักรกลญี่ปุ่นจากทั่วโลกในเดือนสิงหาคม 2023 มีมูลค่ารวม 114,760 ล้านเยน (769 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้น 0.4% จากเดือนก่อนหน้า และเป็นเดือนแรกของการเติ…

ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรกลญี่ปุ่น 2566

ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรกลญี่ปุ่นปี 2566 เดือนกรกฎาคม ลดลง 20% ต่อเนื่อง

JMTBA รายงานยอดสั่งซื้อเครื่องจักรกลญี่ปุ่นจากทั่วโลกในเดือนกรกฎาคม 2023 มีมูลค่ารวม 114,340 ล้านเยน (782 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ลดลง 19.7% จากช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า

ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรกลญี่ปุ่น 2566

ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรกลญี่ปุ่นปี 2566 เดือนมิถุนายน ลดลง 21% ต่อเนื่อง

JMTBA รายงานยอดสั่งซื้อเครื่องจักรกลญี่ปุ่นจากทั่วโลกในเดือนมิถุนายน 2023 มีมูลค่ารวม 122,032 ล้านเยน (860 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ลดลง 21.1% จากช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า

ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรกลญี่ปุ่น 2566

ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรกลญี่ปุ่นปี 2566 เดือนพฤษภาคม ลดลง 22% ต่อเนื่อง

JMTBA รายงานยอดสั่งซื้อเครื่องจักรกลญี่ปุ่นจากทั่วโลกในเดือนพฤษภาคม 2023 มีมูลค่ารวม 119,523 ล้านเยน (830 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ลดลง 22.1% จากช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า

ยอดสั่งซื้อเครื่องจักร, Machine Tools, Investment, Metalworking

เฝ้าระวัง! ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรกลญี่ปุ่น สี่เดือนแรก 2023 หดตัว 12.6%

ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรกลญี่ปุ่นหดตัวต่อเนื่องในช่วงสี่เดือนแรกของปีนี้มีมูลค่ารวม 526,900 ล้านเยน (3,733 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ลดลง 12.6% หากปริมาณคำสั่งซื้ออยู่ในระดับนี้จะทำให้ทั้งปี…

ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรกลญี่ปุ่น 2566

ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรกลญี่ปุ่นปี 2566 เดือนเมษายน หดตัว 14.4%

JMTBA รายงานยอดสั่งซื้อเครื่องจักรกลญี่ปุ่นจากทั่วโลกในเดือนเมษายน 2023 มีมูลค่ารวม 132,688 ล้านเยน (949 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ลดลง 14.4% จากช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า

ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรกลญี่ปุ่น 2566

ยอดสั่งซื้อเครื่องจักรกลญี่ปุ่นปี 2566 เดือนมีนาคม ลดลง 15.2%

JMTBA รายงานยอดสั่งซื้อเครื่องจักรกลญี่ปุ่นจากทั่วโลกในเดือนมีนาคม 2023 มีมูลค่ารวม 141,019 ล้านเยน (856 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ลดลง 15.2% จากช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อนหน้า