1 - 1 of 1 Articles

คณิศ ลุ้น “การบินไทย” เคาะศูนย์ซ่อมอากาศยานอู่ตะเภาเข้าแผนฟื้นฟู ม.ค. 64

คณิศ ลุ้น “การบินไทย” เคาะศูนย์ซ่อมอากาศยานอู่ตะเภาเข้าแผนฟื้นฟู ม.ค. 64

หนึ่งในโครงการที่จะเกิดขึ้นในสนามบินอู่ตะเภา คือ โครงการศูนย์ซ่อมอากาศยาน (MRO) พื้นที่ 500 ไร่ ซึ่ง 200 ไร่จะเป็น MRO ของการบินไทยที่ยังติดปัญหารอบรรจุเข้าแผนฟื้นฟู