1 - 3 of 45 Articles

ศูนย์วิจัยอุตฯ ยานยนต์สมัยใหม่ ส่งสัญญาณเฝ้าระวัง อุตฯ ยานยนต์ ถึง เม.ย. 63

ระบบสัญญาณเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ (Automotive Early Warning System) ซึ่งประมวลผลจากข้อมูลเดือนธันวาคม 2562 ส่งสัญญาณเฝ้าระวังอุตสาหกรรมยานยนต์ถึงเดือนเมษายน 2563

ศูนย์วิจัยอุตฯ ยานยนต์สมัยใหม่ เผย ธ.ค. 62 รถ xEV จดทะเบียน 1,515 คัน

ติดตามรายละเอียดในรายงานสรุปยอดจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าทุกประเภทในเดือนธันวาคม 2562 โดยศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ สถาบันยานยนต์

สถาบันยานยนต์จัดฝึกอบรม “การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ด้วย Q.C.D” 18-19 ก.พ.นี้

“Productivity Enhancement by Q.C.D” หลักสูตรเพื่อส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าในระดับสากล โดยการอบรมนี้จะส่งผลให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการลดต้นทุนกระบวนการผลิตอย่างแท้จริง

สถาบันยานยนต์ เปิดหลักสูตร “การวิเคราะห์ข้อขัดข้องด้านศักยภาพและผลกระทบ FMEA” ร่วมอบรม 25-26 พ.ย.นี้

FMEA Requirement and Implementation Training Course (1st Edition AIAG-VDA) ภายใต้ระบบบริหารคุณภาพ ISO/IATF 16949 ข้อกำหนดหลักที่ผู้ผลิตและส่งมอบในอุตฯ ยานยนต์ใช้บริหารและวางแผนระบบ…

ปริมาณการจดทะเบียนยานยนต์ไฟฟ้า, รถยนต์, ยอดผลิตรถยนต์, รถจักรยานยนต์, ยอดผลิตรถจักรยานยนต์, รถยนต์ไฟฟ้า, Electric Vehicles , Plug-in Hybrid Electric Vehicles, สถาบันยานยนต์, M Report

ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ เผยตัวเลขปริมาณการจดทะเบียนยานยนต์ไฟฟ้าเดือนกันยายน 2562

ผลสรุปยอดปริมาณการจดทะเบียนยานยนต์ไฟฟ้าเดือนกันยายน 2562 และผลสรุปข้อมูลปริมาณการผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์รวมทั้งปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการผลิต และปริมาณการผลิตรถยนต์สะสม ตั้งแต่เดือนมกราคม - กันยายน

012-ฝึกอบรม-Check-Sheet-2019-สถาบันยานยนต์

อบรมหลักสูตรการออกแบบ Check Sheet ให้ใช้งานง่ายและมีประสิทธิภาพ 21 พ.ย.นี้ ณ สถาบันยานยนต์

หลักสูตรที่เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติออกแบบ Check Sheet หรือ แผ่นตรวจสอบ กับงานประเภทต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน จนถึงวิธีการยกระดับให้สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพของงานได้

สถาบันยานยนต์เปิดหลักสูตรอบรม “การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ด้วย Q.C.D” 19-20 พ.ย.นี้

“Productivity Enhancement by Q.C.D” หลักสูตรเพื่อส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยการอบรมนี้จะส่งผลให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการลดต้นทุนกระบวนการผลิตอย่า…

สถาบันยานยนต์จัดอบรม “ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้การควบคุมกระบวนการทางสถิติ” 18-19 พ.ย.นี้

ด้วยการแข่งขันทางธุรกิจที่สูงขึ้นในปัจจุบัน ผู้ประกอบการจึงจำเป็นต้องผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูง แต่ก็ต้องลดราคาขายลง เพื่อแข่งขันกับผู้ผลิตรายอื่นได้ ความอยู่รอดของผู้ประกอบการจึงขึ้นอยู่กับการปรับปรุงตัวเองอยู่เสมอ ๆ

ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ เผยตัวเลขปริมาณการจดทะเบียนยานยนต์ไฟฟ้าเดือนสิงหาคม 2562

ผลสรุปยอดปริมาณการจดทะเบียนยานยนต์ไฟฟ้าเดือนสิงหาคม 2562 และผลสรุปข้อมูลปริมาณการผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ รวมทั้งปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการผลิต และปริมาณการผลิตรถยนต์สะสม ตั้งแต่เดือนมกราคม - สิงหาคม

หลักสูตรอบรม “การเสนออนุมัติรับรองชิ้นส่วนเพื่อการผลิตแก้ไขครั้งที่ 4 Production Part Approval Process (PPAP)4th edition” 28 ต.ค.นี้ โดยสถาบันยานยนต์

การอบรมเน้นการประยุกต์ใช้อย่างไรให้มีประสิทธิผลเพื่อการควบคุมคุณภาพ และการกำหนดวิธีการอนุมัติรับรองชิ้นส่วน (PPAP) สำหรับผู้ส่งมอบ และให้จัดเตรียมตัวอย่างเอกสาร และการทบทวนร่วมกัน

หลักสูตรอบรม “การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ใหม่ Advance Products Quality Planning (APQP)” 24 ต.ค.นี้ โดย สถาบันยานยนต์

การบริหารการผลิตเพื่อให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ให้ความสำคัญในด้านคุณภาพ ต้นทุนการผลิตที่ต่ำ และการส่งมอบตรงเวลา จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการวางแผนคุณภาพผล…

เชิญร่วมอบรม “การจัดทำ Control Plan ตามข้อกำหนด IATF 16949 : 2016” 19 ก.ย.นี้ ที่สถาบันยานยนต์

หลักสูตรความรู้และความเข้าใจหลักการและเทคนิคของ Control Plan แต่ละชนิด เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปบูรณาการกับกิจกรรม APQP, PPAP, FMEA, MSA, และ SPC ได้อย่างถูกต้อง รับสมัครภายในวันที่ 12 ก.ย.นี้

เปิดอบรมหลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ด้วย Q.C.D” โดยสถาบันยานยนต์ รับสมัครภายใน 20 ส.ค.นี้

ในการแข่งขันของผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และการขนส่งสินค้านั้น ลูกค้าให้ความสำคัญกับหลักการวิเคราะห์ Q.C.D เป็นอันดับแรก ทางสถาบันยานยนต์จึงได้มีการเปิดอบรมหลักสูตร “Productivity Enhan…

สถาบันยานยนต์ พร้อมเผย “การวิเคราะห์ข้อขัดข้องด้านศักยภาพและผลกระทบ FMEA” ผ่านการอบรม สนใจส่งใบสมัครภายในวันที่ 14 ส.ค

การวิเคราะห์ข้อขัดข้องด้านศักยภาพและผลกระทบ FMEA Requirement and Implementation Training Course (1st AIAG-VDA) เพราะ FMEA คือข้อกำหนดหลัก ที่ผู้ผลิตและ ส่งมอบในอุตสาหกรรมยานยนต์ ท…

สถาบันยานยนต์เปิดอบรมหลักสูตร “การวิเคราะห์ปัญหาด้วยหลักการ Why-Why Analysis” รีบส่งใบสมัครภายในวันที่ 2 ส.ค.นี้

หลักการ Why–Why Analysis คือเทคนิคการวิเคราะห์หาสาเหตุที่ได้รับความนิยมอย่างสูง เป็นพื้นฐานในการสร้างแนวความคิดและหลักในการวิเคราะห์อย่างมีที่มาที่ไป เพราะบ่อยครั้งที่ปัญหาเดิมๆ ขอ…

“หัวหน้างานยุค 4.0 แบบไหนพาองค์กรบรรลุเป้าหมาย” สถาบันยานยนต์จัดฝึกอบรม สนใจส่งใบสมัครภายในวันที่ 30 กรกฎาคมนี้

เมื่อองค์กรถูกขับเคลื่อนด้วยคน และประสิทธิภาพของคนมีผลต่อประสิทธิภาพของงาน “ผู้นำคือผู้ที่ทำงานผ่านคน” คุณลักษณะของผู้นำในยุค 4.0 ต้องเป็นอย่างไร ถึงจะสอดรับกับการเปลี่ยนผ่านสู่การบรรลุเป้าหมายที่องค์กรได้กำหนดไว้

“การสื่อสารสำหรับระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมยานยนต์” 15 - 17 ส.ค. นี้ โดยสถาบันยานยนต์ เปิดอบรมฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

สถาบันยานยนต์ เชิญชวนสมาชิกอบรมหลักสูตร การสื่อสารสําหรับระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรมยานยนต์ (Communication for Automation System in Automotive Industry) วันที่ 15 - 17 ส.ค. 2562 ณ มห…

สถาบันยานยนต์เปิดหลักสูตรอบรมเรื่อง “การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ใหม่ (APQP)” ในวันที่ 27 มิ.ย. นี้ ที่สถาบันยานยนต์

สถาบันยานยนต์เปิดหลักสูตรส่งท้ายเดือนมิถุนายน จัดอบรมเรื่อง “การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ใหม่ (APQP)” ในวันที่ 27 มิถุนายนนี้ ณ ห้องอบรม สถาบันยานยนต์ กรุงเทพฯ