1 - 1 of 15 Articles

สถาบันยานยนต์ อบรมออนไลน์ AI และ IoT ในภาคการขนส่งและคลังสินค้ายุค 4.0

Online Training "AI และ IoT ในภาคการขนส่งและคลังสินค้ายุค 4.0" โดย สถาบันยานยนต์ วันที่ 27 ต.ค. 65 นี้

สถาบันยานยนต์ จัดฝึกอบรมออนไลน์ หลักสูตร "AI และ IoT ในภาคการขนส่งและคลังสินค้ายุค 4.0" วันที่ 27 ตุลาคม 2565 ผ่าน Zoom Application ค่าฝึกอบรม 1,605.- บาท/ท่าน

อบรมหลักสูตรพื้นฐานเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า สถาบันยานยนต์

อมรมหลักสูตร: พื้นฐานเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า โดยสถาบันยานยนต์ 18 - 19 ส.ค. 65 นี้

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "หลักสูตรพื้นฐานเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า" จากสถาบันยานยนต์ เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ เพื่อก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า วันที่ 18 - 19 ส.ค. 65 นี้

สถาบันยานยนต์ อบรมออนไลน์

อบรมหลักสูตร "การจัดการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ ยุค 4.0" วันที่ 12 ก.ค. 65 นี้ สถาบันยานยนต์

สถาบันยานยนต์ จัดฝึกอบรม "การจัดการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ ยุค 4.0" วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 นี้ ในรูปแบบ Onsite

สถาบันยานยนต์ อบรมออนไลน์ AI และ IoT ในภาคการขนส่งและคลังสินค้ายุค 4.0

Online Training "AI และ IoT ในภาคการขนส่งและคลังสินค้ายุค 4.0" โดย สถาบันยานยนต์ วันที่ 24 มิ.ย. 65 นี้

สถาบันยานยนต์ จัดฝึกอบรมออนไลน์ หลักสูตร "AI และ IoT ในภาคการขนส่งและคลังสินค้ายุค 4.0" วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ผ่าน Zoom Application ค่าฝึกอบรม 1,605.- บาท/ท่าน

สถาบันยานยนต์ อบรมออนไลน์

Online Training "การจัดการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ ยุค 4.0" วันที่ 22 เม.ย. 65 นี้

สถาบันยานยนต์ จัดฝึกอบรมออนไลน์ "การจัดการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ ยุค 4.0" วันที่ 22 เมษายน 2565 นี้ ผ่าน Zoom Application

สถาบันยานยนต์ เปิดอบรม 9 หลักสูตรยานยนต์ไฟฟ้า สำรองที่นั่งได้แล้ววันนี้

สถาบันยานยนต์ เปิดอบรม 9 หลักสูตรยานยนต์ไฟฟ้า สำรองที่นั่งได้แล้ววันนี้

สถาบันยานยนต์ ชวนเข้าร่วมฝึกอบรม 9 หลักสูตรยานยนต์ไฟฟ้า สำหรับพัฒนาบุคลากรและบุคคลทั่วไปที่สนใจ สำรองที่นั่งได้แล้ววันนี้

อบรมหลักสูตรพื้นฐานเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า สถาบันยานยนต์

อมรมหลักสูตร: พื้นฐานเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า โดยสถาบันยานยนต์ 28 - 29 เม.ย. 65 นี้

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "หลักสูตรพื้นฐานเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า" จากสถาบันยานยนต์ เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ เพื่อก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า วันที่ 28 - 29 เม.ย. 65 นี้

สถาบันยานยนต์ อบรมออนไลน์ AI และ IoT ในภาคการขนส่งและคลังสินค้ายุค 4.0

Online Training "AI และ IoT ในภาคการขนส่งและคลังสินค้ายุค 4.0" โดย สถาบันยานยนต์ วันที่ 11 ก.พ. 65 นี้

สถาบันยานยนต์ จัดฝึกอบรมออนไลน์ หลักสูตร "AI และ IoT ในภาคการขนส่งและคลังสินค้ายุค 4.0" วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่าน Zoom Application ค่าฝึกอบรม 1,605.- บาท/ท่าน

สถาบันยานยนต์ อบรมออนไลน์

Online Training "การจัดการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ ยุค 4.0" วันที่ 25 ม.ค. 65 นี้

สถาบันยานยนต์ จัดฝึกอบรมออนไลน์ หลักสูตร "การจัดการคลังสินค้าและควบคุมสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ ยุค 4.0" วันที่ 25 มกราคม 2565 ผ่าน Zoom Application ค่าฝึกอบรม 1,605.- บาท/ท่าน

อบรมออนไลน์ 2564 พื้นฐานเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า สถาบันยานยนต์

Online Training : พื้นฐานเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า โดย สถาบันยานยนต์ 19 - 20 ส.ค. 64 นี้

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "หลักสูตรพื้นฐานเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า" จากสถาบันยานยนต์ เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ เพื่อก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอย่างเต็มรูปแบบในอนาคต

สถาบันยานยนต์ เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรม

สถาบันยานยนต์ เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรม "หลักสูตรระบบจัดการแบตเตอรี่" วันที่ 14-16 มิ.ย.64 นี้

สถาบันยานยนต์ เปิดรับสมัครเข้าร่วมฝึกอบรม "หลักสูตรระบบจัดการแบตเตอรี่" (BATTERY MANAGEMENT SYSTEM) รุ่นที่ 3 วันที่ 14-16 มิถุนายนนี้

ฟรี! สถาบันยานยนต์ เปิดอบรม 7 หลักสูตรยานยนต์ไฟฟ้า รับสมัครวันนี้ - 31 ม.ค. 64

ฟรี! สถาบันยานยนต์ เปิดอบรม 7 หลักสูตรยานยนต์ไฟฟ้า รับสมัครวันนี้ - 31 ม.ค. 64

สถาบันยานยนต์ ชวนผู้ประกอบการเข้าร่วม “โครงการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนเพื่อรองรับการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า" รับสมัครถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 นี้เท่านั้น

ฟรี! สถาบันยานยนต์ เปิดรับสมัครเข้าร่วม

ฟรี! สถาบันยานยนต์ เปิดรับสมัครเข้าร่วม "โครงการยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการในอุตฯ ยานยนต์ สู่ อุตฯ อากาศยาน" วันนี้ - 31 ม.ค. 64

สถาบันยานยนต์ เชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วม “โครงการยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์สู่อุตสาหกรรมอากาศยาน"

สถาบันยานยนต์ ชวนอบรมหลักสูตร “พื้นฐานเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า” 26 - 27 พ.ย.63 นี้

ขอเชิญร่วมอบรม “พื้นฐานเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า” 26 - 27 พ.ย.63 นี้ ณ สถาบันยานยนต์

หลักสูตรอบรมเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า จากสถาบันยานยนต์ เพื่อก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอย่างเต็มรูปแบบในอนาคต

หลักสูตรฝึกอบรม “การเสนออนุมัติรับรองชิ้นส่วนเพื่อการผลิตแก้ไข ครั้งที่ 4 (PPAP)”  9 พ.ย. 63 นี้ โดยสถาบันยานยนต์

หลักสูตรฝึกอบรม “การเสนออนุมัติรับรองชิ้นส่วนเพื่อการผลิตแก้ไข ครั้งที่ 4 (PPAP)” 9 พ.ย. 63นี้ โดยสถาบันยานยนต์

PPAP คือ ข้อกำหนดสำหรับการอนุมัติรับรองชิ้นส่วนเพื่อการผลิต ใช้กับ Suppliers ผู้ส่งมอบชิ้นส่วนใหม่ หรือที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ลูกค้าอนุมัติก่อนผลิตจริง