1 - 3 of 45 Articles

สถาบันไทยเยอรมัน TGI จัดโปร

กลับมาอีกครั้ง!! TGI จัดโปร "ลด 50%" อบรมพัฒนาพนักงานสู้โควิด-19 ช่วง พ.ค.-ก.ย. 65 นี้

สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI) ช่วยผู้ประกอบการ จัด Promotion ลด 50% หลักสูตรฝึกอบรมปี 2565 ทั้งแบบ Offline และ Online ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2565

CBM DAY 2022, สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI), Condition Based Maintenance (CBM), สถาบันไทย-เยอรมัน อบรม

CBM Day Seminar 2022 งานสัมมนาและแสดงเทคโนโลยีการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ ครั้งที่ 15 โดย TGI วันที่ 7-8 ก.ค. 65 ห้ามพลาด!

งาน CBM DAY Seminar 2022 สัมมนาและแสดงเทคโนโลยีการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ ครั้งที่ 15 จัดวันที่ 7-8 ก.ค. 65 ณ รร. บางแสน เฮอริเทจ ชลบุรี สมัครวันนี้กับราคาโปรโมชั่น 800 บาท/ท่าน

ยกระดับผลิตภาพการผลิต SMEs ไทยสู่การผลิตสมัยใหม่ 4.0 ด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

ฟรี! เปิดรับสมัครเข้าร่วม "โครงการพลิกธุรกิจ SMEs ไทยสู่การผลิตสมัยใหม่ 4.0" เขตพื้นที่ 1 กรุงเทพฯ และภาคใต้ วันนี้ - 18 พ.ค. 65

เปิดรับสมัครเอสเอ็มอี เข้าร่วม "โครงการพลิกธุรกิจ SMEs ไทยสู่การผลิตสมัยใหม่ 4.0" ยกระดับการผลิต ด้วยหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ **ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ

TGI ชวน SME เข้าร่วมโครงการ BDS รับเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายพัฒนาธุรกิจ 50 - 80%

ข่าวดี SME!! TGI เปิดให้บริการแล้วในระบบ BDS รับเงินอุดหนุนธุรกิจ 50 - 80% ขึ้นทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 ก.ย. 65

TGI ชวน SME เข้าร่วมโครงการ BDS รับเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายพัฒนาธุรกิจ 50 - 80% ขึ้นทะเบียนได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2565

หลักสูตรอบรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ, ออกแบบกระบวนการผลิต, ควบคุมกระบวนการผลิต, ฝึกอบรมการผลิตแบบอัตโนมัติ, สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI)

ฟรี! TGI เปิดอบรม 4 หลักสูตรสาขาวิชาชีพด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เม.ย.-ก.ค. 65 นี้ จำกัดเพียงรุ่นละ 20 คนเท่านั้น

สถาบันไทย-เยอรมัน TGI เปิดอบรม และประเมินสมรรถนะบุคคล 4 หลักสูตรด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เดือน เม.ย.-ก.ค. 65 **ฟรี! รับเพียงรุ่นละ 20 คน

สัมมนาออนไลน์ฟรี

ฟรี! TGI ชวนร่วมสัมมนาออนไลน์ เทคโนโลยีกล้องวิชั่น-การประยุกต์ใช้เอไอ วันที่ 3 มี.ค. 65 นี้ รับเพียง 40 ท่านเท่านั้น

TGI จัดสัมมนาออนไลน์ฟรี "เทคโนโลยีกล้องวิชั่นและการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์" วันที่ 3 มีนาคม 2565 นี้ ผ่าน Zoom ***รับเพียง 40 ท่านเท่านั้น!!

สถาบันไทยเยอรมัน ฝึกอบรม การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Lean IoT ในการบริหาร์จัดการโรงงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพ

ฟรี TGI ชวนร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Lean IoT Plant Management and Execution วันที่ 1-3 มี.ค. 65 นี้ **รับเพียง 20 ท่านเท่านั้น

TGI ชวนร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Lean IoT Plant Management and Execution : LIPE ปี 2565 วันที่ 1-3 มีนาคม 2565 นี้ ณ สถาบันไทย-เยอรมัน ศูนย์กรุงเทพ

อมรมออนไลน์ ผู้ประกอบการเครื่องจักรอัตโนมัติและหุ่นยนต์ System Integrator, SI Warrior, SI Designer, สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย, สถาบันไทย-เยอรมัน

TGI ร่วม Thai Subcon จัดอบรมออนไลน์ "การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเครื่องจักรกลอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (SI) และสิทธิประโยชน์" วันที่ 22 ก.พ. นี้

สถาบันไทย-เยอรมัน ร่วมกับ คลัสเตอร์ระบบอัตโนมัติ ไทยซับคอน ชวนเข้าร่วมอบรมออนไลน์ หัวข้อ "การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเครื่องจักรกลอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (SI) และสิทธิประโยชน์" วันที่ 22 ก.พ. นี้ ผ่าน Zoom meeting

สตอบลี ประเทศไทย ร่วมมือ สถาบันไทย-เยอรมัน พัฒนาศูนย์ฝึกอบรม SMED ติดตั้งระบบเปลี่ยนแม่พิมพ์อย่างรวดเร็ว โซลูชันลดเวลาที่สูญเสียในการเปลี่ยนแม่พิมพ์

STӒUBLI ร่วม TGI พัฒนาศูนย์ฝึกอบรม SMED โซลูชันลดเวลาที่สูญเสียจากการเปลี่ยนแม่พิมพ์ จ.ชลบุรี

STӒUBLI จับมือ TGI พัฒนาศูนย์ฝึกอบรม SMED ติดตั้งอุปกรณ์ด้านโซลูชันลดเวลาที่สูญเสียจากการเปลี่ยนแม่พิมพ์ในกระบวนการฉีดพลาสติก พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคนิคให้แก่นักอุตสาหกรรม

สัมมนาฟรี สมาร์ทเทคโนโลยี ตอบโจทย์การออกแบบ และพัฒนาเครื่องจักรอัตโนมัติ เพื่ออุตสาหกรรม ยุค 4.0 สถาบันไทย-เยอรมัน

ฟรี TGI เปิดอบรมหลักสูตร PLC (Mitsubishi) Programming Intermediate Level เดือน ก.พ. 65 นี้ ณ ศูนย์ชลบุรี

TGI ชวนร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร PLC (Mitsubishi) Programming Intermediate Level อบรมรุ่น 1 วันที่ 7 - 11 และ รุ่น 2 วันที่ 21 -25 กุมภาพันธ์ 2565 ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

สัมมนาฟรี สมาร์ทเทคโนโลยี ตอบโจทย์การออกแบบ และพัฒนาเครื่องจักรอัตโนมัติ เพื่ออุตสาหกรรม ยุค 4.0 สถาบันไทย-เยอรมัน

สัมมนาฟรี สมาร์ทเทคโนโลยี ตอบโจทย์การออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรอัตโนมัติ เพื่ออุตสาหกรรมยุค 4.0 วันที่ 24 ก.พ. 65 นี้

TGI จัดสัมมนาฟรี "สมาร์ทเทคโนโลยี ตอบโจทย์การออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรอัตโนมัติ เพื่ออุตสาหกรรม ยุค 4.0" วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์ชลบุรี

CBM DAY 2022, สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI), Condition Based Maintenance (CBM), สถาบันไทย-เยอรมัน อบรม

CBM Day 2022 งานสัมมนาและแสดงเทคโนโลยีการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ ครั้งที่ 15 โดย TGI วันที่ 22-23 ก.พ. 65 ห้ามพลาด!

งาน CBM DAY 2022 สัมมนาและแสดงเทคโนโลยีการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ ครั้งที่ 15 จัดวันที่ 22-23 ก.พ. 65 ณ รร. บางแสน เฮอริเทจ ชลบุรี สมัครวันนี้กับราคาโปรโมชั่น 800 บาท/ท่าน

กระทรวงอุตสาหกรรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันไทยเยอรมัน สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เอสเอ็มอี อุตสาหกรรม 4.0

ก.อุตฯ-สถาบันเครือข่าย ลงนามร่วม เวสเทิร์น ดิจิตอล หนุน SMEs เข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0

ก.อุตฯ-สถาบันเครือข่าย ลงนามร่วม เวสเทิร์น ดิจิตอล พร้อมเป็นพี่เลี้ยงให้ SMEs ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม ดันอุตสาหกรรมของไทยเข้าสู่ 4.0

สถาบันไทยเยอรมัน ระบบอัตโนมัติ เกษตรอุตสาหกรรม เกษตรแปรรูป

เปิดรับสมัครเข้าร่วม "โครงการยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรม ปี 2565" ภายใน 30 ธ.ค. 64 นี้

TGI เปิดรับสมัครเข้าร่วม โครงการยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรม (Flagship) ปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่วันนี้ - 30 ธันวาคม 2564

สถาบันไทยเยอรมัน โครงการพัฒนาระบบอัตโนมัติ สมาร์ทเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ

ทุนสนับสนุนการพัฒนา "ระบบอัตโนมัติ/สมาร์ทเทคโนโลยี" สถาบันไทย-เยอรมัน ผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการฯ ภายใน 30 ธ.ค.64 นี้

TGI ขอเชิญผู้สนใจร่วมส่งข้อเสนอโครงการฯ เพื่อเข้าพิจารณารับทุนสนับสนุนการพัฒนาระบบอัตโนมัติ/สมาร์ทเทคโนโลยี ตั้งแต่วันนี้ - 30 ธันวาคม 2564

สถาบันไทยเยอรมัน โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อการผลิตระดับชุมชน

ทุนสนับสนุนการพัฒนาเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ต้นแบบ เพื่อการผลิตระดับชุมชน ผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการฯ ภายใน 30 ธ.ค.64 นี้

TGI ขอเชิญผู้สนใจร่วมส่งข้อเสนอโครงการฯ เพื่อเข้าพิจารณารับทุนสนับสนุนการพัฒนาเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ต้นแบบ ตั้งแต่วันนี้ - 30 ธันวาคม 2564

สถาบันไทยเยอรมัน อบรมออนไลน์ 2564 อุตสาหกรรมยานยนต์ ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์

ฟรี TGI ชวนร่วม "โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์" ต.ค.-ธ.ค. 64 นี้ *ด่วน รับจำนวนจำกัด

TGI ชวนเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพื่อชะลอการว่างงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ ตามแนวทาง EEC Model ระหว่าง ตุลาคม - ธันวาคม 2564 นี้ รับเพียง 20 ท่าน/ หลักสูตร !!!

รับสมัคร สถานประกอบการ ที่สนใจรับ ช่างเทคนิค

TGI เปิดรับสมัคร สถานประกอบการ ที่สนใจรับ "ช่างเทคนิค" เข้าทำงาน สมัครภายใน 25 พ.ย.64 นี้

สถาบันไทย-เยอรมัน เปิดรับสมัคร สถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม ที่สนใจรับช่างเทคนิค (ช่างควบคุมเครื่องซีเอ็นซี และช่างเชื่อม) เข้าทำงาน ยื่นใบสมัครได้ภายในวันที่ 25 พ.ย. 64 นี้

สถาบันไทยเยอรมัน สัมมนาออนไลน์ 2564 ระบบหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม

TGI จัดสัมมนาออนไลน์ "เจาะลึกระบบหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม" วันที่ 28 ก.ย. 64 นี้ ด่วน 50 ท่านเท่านั้น

TGI ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ "เจาะลึกระบบหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม" วันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 09.30-11.30 น. ผ่าน ZOOM ค่าสมัคร 500 บาท

สถาบันไทยเยอรมัน เสวนาออนไลน์ฟรี 2564

ฟรี! TGI จัดเสวนาออนไลน์ Effective Online Training not just Knowledge Sharing วันที่ 17 ก.ย. 64 นี้ ด่วน รับ 30 ท่านเท่านั้น

TGI ขอเชิญร่วมรับฟังเสวนาออนไลน์ Effective Online Training not just Knowledge Sharing วันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 09.00-11.00 น. ผ่าน ZOOM