1 - 1 of 3 Articles

TGI เปิดรับข้อเสนอ

TGI เปิดรับข้อเสนอ "โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อการผลิตระดับชุมชน" วันนี้ - 30 ธ.ค.63

สถาบันไทย-เยอรมัน ร่วม สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ขอเชิญผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการฯ เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกให้การสนับสนุนงบประมาณ สมัครได้ถึงวันที่ 30 ธ.ค. 63

TGI ชวนร่วมอบรม Machine Shaft Alignment Workshop 2020 วันที่ 16 - 17 พ.ย.นี้

TGI ชวนอบรม Machine Shaft Alignment Workshop 2020 วันที่ 16 - 17 พ.ย.นี้

สถาบันไทย-เยอรมัน ขอเชิญร่วมอบรม "หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้วยชุดจำลอง Alignment Kit” สมัครด่วน รับจำนวนจำกัด เพียง 15 ท่านเท่านั้น

สัมมนาฟรี กลยุทธ์การปรับตัวสู่ New Normal ของภาคอุตสาหกรรมการผลิต หลังโควิด-19

ฟรี! TGI จัดสัมมนา "กลยุทธ์การปรับตัวสู่ New Normal ของภาคอุตสาหกรรมการผลิต หลังโควิด-19" วันที่ 13 พ.ย.นี้

สถาบันไทย-เยอรมัน ขอเชิญร่วมสัมมนาฟรี เพื่อช่วยผู้ประกอบการลดต้นทุนการผลิตในยุค New Normal สมัครด่วน รับจำนวนจำกัด