1 - 3 OF 42 Articles

mreport

ความเชื่อมั่นของภาคอุตสาหกรรม พฤษภาคม 2561

ความเชื่อมั่นอุตสาหกรรม ประจำเดือนพฤษภาคมเพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาจาก 89.1 เป็น 90.2 โดยเพิ่มขึ้นจากยอดคำสั่งซื้อโดยรวม ยอดขายโดยรวม ปริมาณการผลิต ต้นทุนประกอบการ และผลประกอบการ

mreport

ก้าวไปข้างหน้ากับประเทศไทย จากงาน Thailand E&E Next Step

ในงาน Thailand E&E Next Step ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 มิ.ย. ที่ผ่านมา คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูรได้ปาฐกถาพิเศษ “ความคาดหวังของนักธุรกิจต่างชาติต่ออุตสาหกรรมไทย” โดยเอ่ยย้ำถึงคุณค่าขอ…

mreport

ส.อ.ท. จับมือ Denso Japan พัฒนาระบบ Lean Automation นำร่องโดย 5 บริษัทสมาชิก

ส.อ.ท. จับมือ Denso Japan พัฒนาระบบ Lean Automation ในภาคอุตสาหกรรมพร้อมส่ง 5 บริษัทสมาชิก นำร่องพัฒนา Model Line ต้นแบบ ณ ศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล้วยน้ำไท กรุงเทพฯ

mreport

สมอ.ยกระดับอุตสาหกรรมเหล็กเส้น ดีเดย์ 18 มิ.ย. เพิ่มมาตรฐานความเชื่อมั่นผู้บริโภค

อุตฯ เหล็กอัพเกรอดอีกขั้น หลังสมอ.ปรับปรุงมาตรฐานเหล็กเส้นก่อสร้างใหม่เป็นเหล็กเส้นกลม มอก.ที่ 20-2559 และเหล็กข้ออ้อย มอก.ที่ 24-2559 โดยเพิ่มชื่อประเภทเตาหลอมที่ใช้ผลิต มีผลบังคับใช้ 18 มิ.ย. นี้

mreport

ผนึกกำลัง ส.อ.ท. กระทรวงอุตฯ มุ่งพัฒนาภาคอุตสาหกรรมสู่ยุค 4.0

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กระทรวงอุตสาหกรรม พัฒนาอุตสาหกรรมไปสู่ Industry 4.0 และพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย 10 อุตสาหกรรม (S-Curve) พร้อมผลักดันมาตรการขับเคลื่อน SMEs สู่ Glo…

mreport

ยอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ เมษายน 2561

สภาอุตฯ เผย ตัวเลขยอดขายและการส่งออกรถจักรยานยนต์ประจำเดือนเมษายน 2561 โดยยอดขายรวมของเดือนนี้ลดลงจากเดือนเมษายนในปีที่ผ่านมาร้อยละ 1.2 และลดลงจากเดือนที่แล้วถึงร้อยละ 26.1

mreport

สภาอุตฯ ผนึก กระทรวงวิทย์ฯ พาอุตสาหกรรมไทย สู่ศตวรรษที่ 21

สภาอุตฯ และ กระทรวงวิทย์ฯ มีนโยบายนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) มาใช้เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมไทยโดยผลักดันให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมด้วยหลักการ 4 ด้าน

mreport

ไทย ดึง ฮ่องกง เชื่อมการค้า

ไทยดึงฮ่องกงร่วมมือการค้า จัดตั้งสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงในไทย ภายในสิ้นปี 2561 หวังเป็นศูนย์กลางของฮ่องกงในการทำกิจกรรมการค้าและลงทุนกับไทย

mreport

ก.อุตฯ ดึงเอกชนรายใหญ่ ทุ่ม ตั้งศูนย์สาธิตระบบการผลิตยุคใหม่ เสริม SMEs ไทย

สภาอุตฯ เข้าร่วมเปิดโครงการสาธิตการผลิตแบบลีนออโตเมชั่น (ITC) โดยมุ่งหวังให้ SMEs สามารถปรับตัวและพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลได้อย่างทันท่วงที โดยร่วมมือกับทางญี่ปุ่นภ…

mreport

ยอดผลิตรถจักรยานยนต์ เมษายน 2561

การผลิตรถจักรยานยนต์ในเดือนเมษายน 2561 ลดลงจากเดือนเดียวกันในปีที่แล้วกว่าร้อยละ 11.06 ทว่ายอดผลิตรวมเดือนมกราคม-เมษายน กลับเพิ่มมากขึ้นกว่าช่วงเดียวกันในปี 2560 ร้อยละ 1.57

mreport

ความเชื่อมั่นของภาคอุตสาหกรรม เมษายน 2561

ดัชนีความเชื่อมั่นประจำเดือนเมษายน ลดลงมาจากเดือนที่ผ่านมา เนื่องจากในเดือนนี้มีวันทำงานน้อย รวมไปถึงผู้ผลิตเร่งผลิตไปในช่วงเดือนมีนาคมแล้ว ทั้งยังมีความกังวลต่อต้นทุนการผลิต และเก…

mreport

ยอดการผลิตรถยนต์ เมษายน 2561

ยอดผลิตรถยนต์ในเดือนเมษายน เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันในปีที่แล้ว ร้อยละ 11.87 แต่ลดลงจากเดือนที่แล้ว ร้อยละ 30.97

mreport

ส.อ.ท.เชียร์ตั้ง “นิคมอุตฯ ประดับยนต์” หนุนเอสเอ็มอี

สภาอุตฯ สนับสนุนการจัดจั้งนิคมอุตฯ ประดับยนต์ เชื่อ เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการทั้งอุตสาหกรรม โดยเฉพาะกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนสำหรับตกแต่งรถจักรยานยนต์ และอาจเกิดประโยชน์กับอุตฯ ที่เกี่ยวข้องอย่างอุตฯ ท่องเที่ยวด้วย

mreport

ยอดส่งออกรถยนต์ มีนาคม 2561

ยอดการส่งออกรถยนต์ประจำเดือนมีนาคม 2561 เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันในปี 2560 ถึงรอยละ 4.7 ซึ่งเพิ่มขึ้นมาจากแทบทุกตลาด

mreport

ยอดขายรถยนต์ มีนาคม 2561

สภาอุตสาหกรรม เผย ยอดขายรถยนต์ เดือนมีนาคม 2561 เพิ่มขึ้นจากเดือนเดียวกันในปีที่ผ่านมากว่าร้อยละ 12.1 สาเหตุมาจากการจัดงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่ 39 ในเดือนดังกล่าว

mreport

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสู่อุตสาหกรรม 4.0 Series 1 แล้ววันนี้

สถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสู่อุตสาหกรรม 4.0 Series 1 ภายในวันที่ 1 – 30 มิถุนายน ณ โรงแรม ดิเอมมอรัลล์ รัชดาภิเษก

mreport

ยอดผลิตรถจักรยานยนต์ มีนาคม 2561

สภาอุตฯ เผย ยอดการผลิตและส่งออกของรถจักรยานยนต์ประจำเดือนมีนาคม 2561 พบว่ายอดการผลิตรถจักรยานยนต์ลดลงจากเดือนมีนาคมปีที่แล้วถึงร้อยละ 1.37

mreport

ยอดการผลิตรถยนต์ มีนาคม 2561

สภาอุตสาหกรรม เปิดเผย จำนวนการผลิต ยอดขายภายในประเทศและการส่งออกรถยนต์ ประจำเดือนมีนาคม พบว่ามียอดการผลิตเพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคมปีที่ผ่านมาถึงร้อยละ 9.21

mreport

วาระเร่งด่วน ประธานป้ายแดงกลุ่มยานยนต์ ผนึกกำลังซัพพลายเออร์รายเล็กสู่บิ๊กคลัสเตอร์

ประธานกลุ่มอุตฯ ยานยนต์ เผย อนาคตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย จากเคยเป็นฐานการผลิตชิ้นส่วนส่งออกไปทั่วโลก ตอนนี้ยังประสบปัญหาสงครามการค้า จากประเทศคู่ค้ากลับกลายเป็นคู่แข่ง ทิศทางของอุต…

mreport

ความเชื่อมั่นของภาคอุตสาหกรรม มีนาคม 2561

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เผย ความเชื่อมั่นฯ เดือนมีนาคมปรับตัวสูงขึ้นจากเดือนที่แล้วเล็กน้อย คาด เร่งการผลิตเพื่อชดเชยในช่วงวันหยุดยาวของเดือนเมษายน