1 - 1 OF 1 Articles

mreport

เป็นไปแล้ว! ทรัมป์จับมือคิมจองอึน เชื่อ ส่งผลดีต่อการค้าโลก

ผลการประชุมระหว่างสองผู้นำของสหรัฐฯ กับเกาหลีเหนือ เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. ที่ผ่านมานั้นผ่านพ้นไปด้วยดี ผู้นำทั้งสองได้ลงนามข้อตกลงร่วมกัน ส่งผลต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจโลก รวมทั้งส่งผลดีต่อการส่งออกของไทยอีกด้วย