1 - 1 of 10 Articles

BOI ชวนสัมมนา แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สิทธิประโยชน์ ยกเว้นอากรขาเข้า สำหรับของเพื่อใช้ในการวิจัยพัฒนา

สัมมนา เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อใช้ในการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการทดสอบที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 30/1

สวทช. เร่งสร้างสตาร์ทอัพเทคโนโลยีใน EEC บ่มเพาะและต่อยอดงานวิจัยด้วยทุนตั้งต้น 1 แสน

TechStartup@EEC เน้นพัฒนาศักยภาพ นำเทคโนโลยีมามาประกอบธุรกิจ เปิดกว้างแก่ผู้ประกอบการธุรกิจในทุกอุตสาหกรรม ล่าสุดมีผู้ประกอบการประสบความสำเร็จ ส่งผลิตภัณฑ์ออกสู่ท้องตลาด และมีรายได้รวมกว่า 6.2 ล้านบาท

กลยุทธ์การ PR และ Communication ในยุคดิจิทัล

กลยุทธ์การทำงานด้าน PR และ Communication ในยุคดิจิทัล ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักประชาสัมพันธ์ดิจิทัล ยุคอุตสาหกรรม 4.0” ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติติ์ จาก ดร.นิวัต วงศ์พรหมปรีดา และคณะ

Digital Marketing สำคัญอย่างไร?

เจาะลึกแนวทางการทำ Digital Marketing ไปกับ ดร. ปอยหลวง โคนทรงแสน ซีอีโอ บริษัท เดอะ แพลทฟอร์ม จำกัด

อุตสาหกรรมไทยอยู่อย่างไรให้รอด ในยุค “Disruptive Technology”

แนวคิดจากคุณเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยเรื่อง “อุตสาหกรรมไทยอยู่อย่างไรให้รอดในยุค Disruptive Technology”

ภาคอุตสาหกรรมคึกคัก ร่วมฝึกอบรม “นักประชาสัมพันธ์ดิจิทัล ยุคอุตสาหกรรม 4.0"

M Report จัดเต็มทุกองค์ความรู้ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักประชาสัมพันธ์ดิจิทัล ยุคอุตสาหกรรม 4.0" ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

24 มกรานี้ พบกับ ดร. ปอยหลวง โคนทรงแสน ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักประชาสัมพันธ์ดิจิทัล ยุคอุตสาหกรรม 4.0” รุ่นที่ 1 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

พบกับ ดร. ปอยหลวง โคนทรงแสน CEO บริษัท เดอะ แพลทฟอร์ม จำกัด กับการอบรมแบบเข้มข้น ฝึกทดสอบแบบเข้าใจ เทรนด์นำเสนอเนื้อหาที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ภายใต้หัวข้อ “แนวทางการผลิตข่าวประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล”

คุณเกรียงไกร เธียรนุกูล ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักประชาสัมพันธ์ดิจิทัล ยุคอุตสาหกรรม 4.0” รุ่นที่ 1

24 มกรานี้ พบกับ คุณเกรียงไกร เธียรนุกูล ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักประชาสัมพันธ์ดิจิทัล ยุคอุตสาหกรรม 4.0” รุ่นที่ 1 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

พบกับ คุณเกรียงไกร เธียรนุกูล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กับการวิเคราะห์กลไกประชาสัมพันธ์ของภาคอุตสาหกรรมไทยในปัจจุบัน และรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลเพื่อสร้างโอกาส

24 มกรานี้ พบกับ ดร. นิวัต วงศ์พรหมปรีดา ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักประชาสัมพันธ์ดิจิทัล ยุคอุตสาหกรรม 4.0” รุ่นที่ 1 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

พบกับ ดร. นิวัต วงศ์พรหมปรีดา กรรมการบริหาร สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย และคณะ กับการอบรมแบบเข้มข้น ฝึกทดสอบแบบเข้าใจ เทรนด์นำเสนอเนื้อหาที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ภายใต้หัวข้อ “แนวทางการ…

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักประชาสัมพันธ์ดิจิทัล ยุคอุตสาหกรรม 4.0”

24 ม.ค.นี้ อบรมหลักสูตร "นักประชาสัมพันธ์ดิจิทัล ยุคอุตสาหกรรม 4.0" รุ่นที่ 1 (รับจำนวนจำกัด ลงทะเบียนฟรี!!! ภายใน 15 ธ.ค.)

สำนักข่าวออนไลน์ เอ็ม รีพอร์ต เชิญชวนผู้บริหารรุ่นใหม่และบุคลากรที่เกี่ยวข้องในงานประชาสัมพันธ์ ลงทะเบียน ด่วน!! ภายในวันที่ 15 ธ.ค.นี้ ได้รับของที่ระลึก