1 - 1 of 3 Articles

ฟรี!! งานสัมมนา "การอนุรักษ์พลังงานด้วย Immersive Technology" ใน 5 ภูมิภาคทั่วไทย ต.ค.-พ.ย.นี้ (ด่วน รับจำนวนจำกัด)

จัดบรรยายหลักสูตร “การสำรวจโรงงานเบื้องต้นเพื่อหาแนวทางการประหยัดพลังงาน” โดยประยุกต์ใช้ระบบ Augmented Reality (AR) และ Virtual Reality (VR)

ฟรี!! งานเสวนา “ตอบโจทย์อุตสาหกรรมและการส่งออกด้วย AUTOMATION” วันที่ 25 ก.ย. 2563

สมัครด่วน ฟรี!! งานเสวนา “ตอบโจทย์อุตสาหกรรมและการส่งออกด้วย AUTOMATION” วันที่ 25 ก.ย. 63 นี้

4 พันธมิตร EXIM BANK, EECO, BOI, และ TARA ผนึกกำลังจัดเสวนาด้านออโตเมชั่นสำหรับเซ็กเตอร์อาหารและยา สำรองที่นั่งฟรี! หรือ ชมผ่าน FACEBOOK LIVE EXIM BANK

ITAP NSTDA จัดสัมมนาฟรี ในหัวข้อ “การสร้างแนวคิดพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจนวัตกรรมเพื่อผู้สูงวัย” วันที่ 6 ต.ค.63

ฟรี ! ITAP สวทช. จัดสัมมนาหัวข้อ “การสร้างแนวคิดพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจนวัตกรรมเพื่อผู้สูงวัย” วันที่ 6 ต.ค.63

สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ประกอบการที่จดทะเบียนนิติบุคคล จำนวน 1 คน /นิติบุคคล เท่านั้น โดยรับสมัครภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2563