1 - 1 of 3 Articles

ทรัมป์ - สี จิ้น ผิง เจรจารุดหน้า พาณิชย์ประเมินส่งผลบวกต่อการส่งออกไทย

สหรัฐฯ - จีนเจรจารุดหน้า ตกลงเลื่อนการเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจีนเพิ่มเติมจากร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 25 จากกำหนดเดิมในวันที่1 ม.ค. 2562 และขยายเวลา 90 วัน

พาณิชย์เผยแพร่ดัชนีวัดศักยภาพการนำเข้าของ 168 ประเทศ ครั้งที่ 2 ปี 6

นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยผลการจัดทำ “ดัชนีวัดศักยภาพการนำเข้าของ 168 ประเทศ Import Potential Index (IPI)” ครั้งที่ 2 ของปี 2561