1 - 1 of 5 Articles

สมอ. คุมเข้มสินค้า 43 รายการ เร่งออกมาตรฐานควบคุมภายในปีนี้

สมอ. คุมเข้มสินค้า 43 รายการ เร่งออกมาตรฐานควบคุมภายในปีนี้

เตรียม 43 รายการ ประกาศเป็นสินค้าควบคุม ทั้งไฟฟ้า ยานยนต์ เคมี วัสดุก่อสร้าง เครื่องมือแพทย์ และสินค้าอุปโภคบริโภค ภายในปี 2564

สมอ. เห็นชอบหน้ากากอนามัย-ถุงมือทางการแพทย์ เป็นสินค้าควบคุม ต้องได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สมอ. เห็นชอบหน้ากากอนามัย-ถุงมือทางการแพทย์ เป็นสินค้าควบคุม

บอร์ด สมอ. เข้มรับโควิด เห็นชอบหน้ากากอนามัย-ถุงมือสำหรับใช้ทางการแพทย์ เป็นสินค้าควบคุมต้องได้มาตรฐาน

สมอ. ขานรับนโยบายรัฐบาล ขอบอร์ดจัดทำมาตรฐานกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายและเครื่องมือแพทย์ เพิ่มอีก 77 มาตรฐาน

สมอ. เดินหน้าจัดทำ 77 มาตรฐาน กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย และเครื่องมือแพทย์

บอร์ด สมอ. ขานรับนโยบายรัฐฯ จัดทำมาตรฐานเพิ่มเติม สำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายยานยนต์สมัยใหม่ สิ่งทอ และอุปกรณ์การแพทย์

สมอ ขอเชิญร่วมสัมมนา “การเตรียมพร้อมเพื่อรองรับการกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน

สมอ. ขอเชิญร่วมสัมมนา “การเตรียมพร้อมเพื่อรองรับการกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน" วันที่ 20 ต.ค.63 นี้

แนะผู้ประกอบการ ปลั๊กพ่วง ปลั๊กไฟ สายไฟ พาวเวอร์แบงค์ และเบรคเกอร์ เข้าร่วมสัมมนาเพื่อเตรียมพร้อมรับกฎหมายใหม่ซึ่งมีผลบังคับตั้งแต่เดือน พ.ย. 63 เป็นต้นไป

มาตรฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน

สมอ. ขานรับนโยบาย BCG ของรัฐบาล ประกาศใช้ “มาตรฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน”

สมอ. ประกาศใช้มาตรฐานเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกภาคส่วนใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน