1 - 1 of 4 Articles

ฟรี! สสว. จับมือ ส.อ.ท. ชวน SME ไทยร่วมกิจกรรมให้คำปรึกษาเชิงลึก 5 วัน ปรับทิศทางธุรกิจใหม่ รับโอกาสหลังโควิด

ฟรี! สสว. จับมือ ส.อ.ท. ชวน SME ไทยร่วมกิจกรรมให้คำปรึกษาเชิงลึก 5 วัน ปรับทิศทางธุรกิจใหม่ รับโอกาสหลังโควิด

สสว. ร่วม ส.อ.ท. ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครร่วมกิจกรรมให้คำปรึกษาเชิงลึก 5 วัน ภายใต้โครงการ SME Regular Level 2564 รับจำนวนจำกัด ตั้งแต่วันนี้ - 30 พ.ค. 64

สสว. ร่วมกับ อว. ขับเคลื่อนมาตรการ THAI SME-GP

สสว.จับมือ อว. ชวน ผปก.- คู่ค้ากว่า 30,000 ราย ขึ้นทะเบียน THAI SME-GP เข้าตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สสว. ร่วมกับ กระทรวง อว. สนับสนุน SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ นำร่องชวนผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาจาก อว. และคู่ค้ากว่า 30,000 ราย ขึ้นทะเบียน THAI SME-GP

สสว. ชวน 'เอสเอ็มอี' ขึ้นทะเบียน THAI SME-GP เข้าตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 1.3 ล้านล้านบาท

สสว. ชวน 'เอสเอ็มอี' ขึ้นทะเบียน THAI SME-GP เข้าตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 1.3 ล้านล้านบาท

สสว. ชวนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีขึ้นทะเบียนในระบบ THAI SME-GP เพื่อเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ มีผลบังคับใช้เมื่อ 22 ธันวาคม 2563 เป็นต้นมา

สสว. จับมือ หอการค้าไทย จัด “โครงการยกระดับศักยภาพ SME” ฟรี! รับเพียง 155 ราย

สสว. จับมือ หอการค้าไทย จัด “โครงการยกระดับศักยภาพ SME” ฟรี! รับเพียง 155 ราย

สสว. ร่วมกับ หอการค้าไทย ช่วย SME ผ่าน “โครงการยกระดับศักยภาพ SME” สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ฟรี! ไม่เสียค่าใช้จ่าย