1 - 2 of 30 Articles

สศอ. ร่วมพัฒนาแพลตฟอร์ม ขับเคลื่อนอุตฯ หุ่นยนต์ตามโร้ดแมป คาดเปิดให้บริการกลางปีนี้

สศอ. ร่วมพัฒนาแพลตฟอร์ม เชื่อมโยงผู้ประกอบการ ธนาคาร และผู้ออกแบบระบบ เริ่มขับเคลื่อนอุตฯ หุ่นยนต์ตามโร้ดแมป คาดเปิดให้บริการกลางปีนี้

สศอ. ประชุมร่วม 4 ค่ายรถยนต์ รับฟังข้อเสนอแก้ปัญหามาตรการ EV ระยะแรก

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ประชุมร่วม 4 ค่ายรถยนต์ เพื่อเปิดรับฟังข้อเสนอแนวทางการแก้ปัญหามาตรการส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้าระยะแรก หวังยกระดับให้ไทยเป็นฐานที่มั่นการผลิตรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า

รัฐ-เอกชน หนุนภาคอุตสาหกรรมใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเต็มสูบ จัด Robotics Cluster Pavilion ในเมทัลเล็กซ์ 2018

พบกับการผนึกกำลังระหว่างภาครัฐ-เอกชน ที่จะผลักดันภาคอุตสาหกรรมโลหะการทุกขนาดใหญ่ถึง SMEs ใช้หุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติเต็มสูบ ใน Robotics Cluster Pavilion @METALEX2018 21-24 พฤศจิกายนนี้ ณ ไบเทค บางนา

สศอ. จัดประชุมวิชาการครบรอบ 10 ปี “OIE FORUM 2018 GEAR UP SIAM INDUSTRY”

สศอ. จัดประชุมวิชาการใหญ่ครบรอบ 10 ปี ภายใต้ชื่อ “OIE FORUM 2018 GEAR UP SIAM INDUSTRY” เร่งเครื่องอุตสาหกรรมไทย ทะยานไกลสู่อนาคต” โดยมีผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาคการศึกษา แ…

สศอ. เสนอโมเดล “SIAM” เร่งเครื่องอุตสาหกรรมไทยสู่อนาคต

ดร.ณัฐพล รังสิตพล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เชิญชวนผู้ประกอบการ ทุกภาคส่วนประยุกต์ใช้โมเดล “SIAM” เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการปฏิรูปอุตสาหกรรมไทย 4.0

สศอ. จัดทำดัชนีวัดความสามารถในการแข่งขัน สะท้อนศักยภาพ 6 อุตสาหกรรมเป้าหมายกลุ่ม S–Curve

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) จัดสัมมนาโอกาสและศักยภาพในการแข่งขัน 6 อุตสาหกรรม พร้อมด้วยจัดทำดัชนีวัดความสามารถเพื่อสะท้อนศักยภาพของอุตสาหกรรมเป้าหมายในกลุ่ม S-Curve

สศอ. เร่งผลักดัน การผลิตด้วยเครื่องจักรกลอัตโนมัติในพื้นที่อีสานใต้

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) พร้อมยกระดับประสิทธิภาพการผลิตของ SMEs ด้วยการประยุกต์ใช้เครื่องจักรกล และระบบการผลิตสมัยใหม่ในพื้นที่อีสานตอนล่าง 2 : อุบลราชธานี ยโสธร อำนาจเจริญ และศรีษะเกษ

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม มิถุนายน 2561

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม เดือนมิถุนายน ขยายตัวขึ้นร้อยละ 4.7 จากปีที่แล้ว เนื่องมาจากการส่งออกไปยังสหรัฐฯ โดยอุตสาหกรรมที่มีการขยาย ได้แก่ รถยนต์และเครื่องยนต์ น้ำตาลทราย เครื่องปรับ…

กระทรวงอุตฯ เร่งเครื่อง ผลักดันไทยเป็น Bio Hub of ASEAN ในปี 2570

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เผย ครม. เห็นชอบมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย ปี 2561- 2570 โดยใช้เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เชื่อมภาคเกษตรสู่ภาคอุตสาหกรรม

สศอ. เผยความคืบหน้าPackaging Intelligence Unit ปี 2561

สศอ. เผยความคืบหน้าการดำเนินโครงการ Packaging Intellingence Unit ปี 2561 อันเป็นระบบข้อมูลเชิงลึกเพื่อเป็นการยกระดับและพัฒนาอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ และยอมรับการก้าวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0