1 - 1 of 3 Articles

บีโอไอ เผยครึ่งแรกปี 63 เอกชนยื่นขอส่งเสริมปรับปรุงประสิทธิภาพ กว่า 1.1 หมื่นลบ. แนะผู้ประกอบการ

บีโอไอ เผยครึ่งแรกปี 63 เอกชนยื่นขอส่งเสริมปรับปรุงประสิทธิภาพกว่า 1.1 หมื่นลบ. แนะใช้สิทธิยกเว้นภาษี 100% ลงทุนหลังโควิด

ม.ค.-มิ.ย. 63 โครงการยื่นขอรับการส่งเสริมตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต รวม 88 โครงการ แบ่งเป็นประหยัดพลังงาน 67 โครงการ และปรับเปลี่ยนเครื่องจักร 21 โครงการ

เล่าประเด็นหลักจาก Webinar: Support Measures for Economic Recovery โดย BOI ร่วม JFCCT

สรุปมาตรการสนับสนุนและบรรเทาภาคธุรกิจ บีโอไอ และ ก.คลัง เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด พร้อมความเห็นและข้อเรียกร้องจากเอกชนโดยสมาคมธนาคารไทย

BOI หนุนผู้ประกอบการ ใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติไทย เว้นภาษี 100% เป็นเวลา 3 ปี

BOI หนุนผู้ประกอบการ ใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติไทยปรับปรุงการผลิต ยกเว้นภาษี 100% เป็นเวลา 3 ปี

มาตรการพิเศษเพื่อส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมนำหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในโรงงาน