1 - 1 of 4 Articles

En-Technology Consultants Co.,Ltd.

En-Technology Consultants Co.,Ltd.

บริษัท เอ็น-เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญกว่า20ปีด้านจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมโรงงานอุตสาหกรรมแบบครบวงจร รับกำจัดขยะโรงงานอุตสาหกรรม รับกำจัดกากอุตสาหกรรม รับกำจัดกากของเ…

ห้องปฏิบัติการทดสอบเอกชนสาขาสิ่งแวดล้อม กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)

กรมโรงงาน รุกจับมือ สมอ.-วศ. ยกระดับห้องปฏิบัติการทดสอบเอกชนสาขาสิ่งแวดล้อม สู่มาตรฐานเดียวกัน ไม่ต้องตรวจซ้ำ

กรมโรงงาน รุกจับมือ สมอ. และ วศ. ยกระดับห้องปฏิบัติการทดสอบเอกชน สาขาสิ่งแวดล้อม เข้าสู่มาตรฐานสากล พร้อมเตรียมผลักดัน เป็นหน่วยทดสอบมลพิษสิ่งแวดล้อมแทนกรมโรงงานต่อไป

เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ, กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.), MOU, สิ่งแวดล้อม

อุตฯ ผนึก มหาดไทย ก.ทรัพย์ สภาอุตฯ ลงนาม MOU พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ “เมืองน่าอยู่ คู่อุตสาหกรรม”

อุตฯ ผนึกกำลัง มหาดไทย ก.ทรัพย์ สภาอุตฯ ลงนาม MOU พร้อมผู้ว่าฯ 39 จังหวัดเป้าหมาย พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เน้นบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

โรงงานอุตสาหกรรม, สิ่งแวดล้อม, การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ส.อ.ท. ผนึก กนอ. ชู Eco Factory For Waste Processor มาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

ส.อ.ท. ผนึก กนอ. ชูมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สร้างความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ ด้วยตราสัญลักษณ์ Eco Factory For Waste Processor

เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระยะที่ 2 เพิ่ม 15 พื้นที่ใหม่ หนุน BCG Model

กรมโรงงานฯ ดันเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระยะที่ 2 เพิ่ม 15 พื้นที่ใหม่ หนุน BCG Model เต็มที่

กรมโรงงานอุตสาหกรรม เดินหน้าผลักดัน 15 พื้นที่ใหม่สู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระยะที่ 2 หลังประสบความสำเร็จจากการดำเนินการในระยะที่ 1 ใน 15 จังหวัด 18 พื้นที่มาแล้ว