1 - 1 of 2 Articles

วิเคราะห์ส่งออกไทย ปี 2564: ฝ่าวิกฤติโควิด?

วิเคราะห์ส่งออกไทย ปี 2564: ฝ่าวิกฤติโควิด?

ม.หอการค้าไทย เผยผลการศึกษา "การวิเคราะห์ส่งออกไทย ปี 2564: ฝ่าวิกฤติโควิด?” โดยการผลิตวัคซีนโควิด -19 ได้ตามเป้าหมายเป็นปัจจัยสำคัญที่จะมีผลต่อเศรษฐกิจโลก และการส่งออกไทย