1 - 1 of 4 Articles

อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ไทย ผู้นำอาเซียน ปี 2569

เป้าใหญ่! อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ไทย ขึ้น 'ผู้นำอาเซียน' ภายในปี 2569

ก.อุตฯ ดันอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ไทย ตั้งเป้าเป็นผู้นำในอาเซียน ด้าน สศอ. เผยความคืบหน้าเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเสริมภาคการผลิต

Thai Subcon ร่วม MARA ยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านออโตเมชั่นและหุ่นยนต์ ฝึกเทคโนโลยีชั้นสูงรองรับแรงงาน EEC กว่า 5,000 คน

Thai Subcon ร่วม MARA ยกระดับการพัฒนาบุคลากรด้านออโตเมชั่นและหุ่นยนต์ ฝึกเทคโนโลยีชั้นสูงรองรับแรงงาน EEC กว่า 5,000 คน

สมาคม Thai Subcon ส่งมอบหุ่นยนต์เชื่อมโลหะให้กับสถาบัน MARA ยกระดับการพัฒนาบุคลากร รองรับแรงงานในพื้นที่ EEC

อบรม สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 2563 Future Skills Development Program 2020  หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จัดอบรม Future Skills Development Program 2020: การนำหุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัติมาใช้ในการผลิตและบริการ วันที่ 16 ธ.ค.63 นี้

หัวข้ออบรม Autonomous & Robots การนำหุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัติมาใช้ในการผลิตและบริการ วันที่ 16 ธ.ค.63 นี้ จะจัดขึ้น ณ ศูนย์การเรียนรู้กระบวนการผลิตอัตโนมัติ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

มนุษย์เงินเดือนในอนาคต เรียนรู้ร่วม AI-ปรับหลักสูตรตั้งรับ

จุฬาฯ จัดสัมมนาพิเศษ ภายใต้หัวข้อ "Flagship Summit 2018 : Skills for the Future" เนื่องในโอกาสครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนาคณะ เพื่อร่วมกันสะท้อนมุมมองเกี่ยวกับทักษะที่ผู้นำและคนทำงานต้องมีในโลกยุคดิจิทัล